zazaki.net
15 Temmuze 2024 Dişeme

Murad Canşad / Nuştox

Teyrî û Vengî

04 Kanûne 2012 Sêşeme 00:51

Mîlçike wîçena, wîçnena, wîçwîçena, wîçwîçnena, wîç-wîç kena; tirkî de ‘ötmîş’ kena!

Dîk qîqeno, qîqneno, qîqîrî keno; tirkî de ‘ötmîş’ keno!

Kerge qitena, qitnena, qitqitena, qitqitnena, kurtena, kurtnena; tirkî de ‘ötmîş’ kena!

Leyîrê kerge çîvenê, çîvnenê, çîvtenê, çîvtnenê, çîvçîvenê, çîvçîvnenê, çîvtçîvtenê, çîvtçîvtnenê, çîv/çîvçîv kenê; tirkî de ‘ötmîş’ kenê!

Zerencî qebenê/qabenê, qebnenê/qabnenê, qebqebenê/qabqabenê, qebqebnenê/qabqabnenê, qeqibo/qaqibo kenê; tirkî de ‘ötmîş’ kenê!

Leyîrê zerencan witenê, witnenê, witwitenê, witwitnenê, wit-wit kenê; tirkî de ‘ötmîş’ kenê!

Qilancike qîştena, qîştnena; tirkî de ‘ötmîş’ kena!

Qijike qîjena, qîjnena, qîjqîjena, qîjqîjnena, qîj-qîj kena, qîj-wîj kena; tirkî de ‘ötmîş’ kena!

Siquling/quling qureno, qurneno, qurqureno, qurqurneno, qur-qur keno; tirkî de ‘ötmîş’ keno!

Bilbil wîreno, wîrneno, wîrwîreno, wîrwîrneno, wîr-wîr keno; tirkî de ‘ötmîş’ keno!

Teyrê hurdîyî vîçenê, vîçnenê, vîçvîçenê, vîçvîçnenê, vîç-vîç kenê; tirkî de ‘ötmîş’ kenê!

Boranî kurenê, kurnenê, kurkurenê, kurkurnenê, kur-kur kenê; tirkî de ‘ötmîş’ kenê!

Hophopik/huthutik hopeno/huteno, hopneno/hutneno, hophopeno/huthuteno, hophopneno/huthutneno, hop-hop/hut-hut keno; tirkî de ‘ötmîş’ keno!

Helî vîqeno, vîqneno, vîqvîqeno, vîqvîqneno, vîq-vîq keno; tirkî de ‘ötmîş’ keno!

Kund/bum kukeno/bumeno, kukneno/bumneno; tirkî de ‘ötmîş’ keno!

Kergakoyî wîtena, wîtnena, wîtwîtena, wîtwîtnena, wît-wît kena; tirkî de ‘ötmîş’ kena!

Sîyakerge şîqena, şîqnena, şîqşîqena, şîqşîqnena, şîq-şîq kena; tirkî de ‘ötmîş’ kena!

Û bi no hawa kirmanckî/zazakî de tewir-tewir teyrî û tewir-tewir vengî…

No teyr û tur kirmanckî de vîçeno, qîqeno, wîreno, huteno, kukeno ûsn… Ma tirkî de çira tena û tena ‘ötmîş’ keno?

_________

* No nuşte "Newepel, Rojnameyo kulturî yo 15 roje, Hûmare 34, Dîyarbekir 01-15 tebaxe 2012, r. 4" de weşanîyayo.

No nuşte 2481 rey wanîyayo
No nuşte hema şîrove nêbîyo.