zazaki.net
20 Hezîrane 2024 Panşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
22 Tebaxe 2009 Şeme 14:39

Sanika Pepûkî

[Sanike]
M. Dogan

Sanika Pepûkî

 

Arêkerdox: M. Dogan

 

Rozê jû (yew) dewe de waye ve (bi) birayî benê. Ê wazenê ke şêrê xo rê birrî ra kengeran arê kerê. Cêr ro kûnê ra orojîya koyî, pede-pede kengeran kenê arê, sonê. Bira kengeran pê pîz vezeno, pê kardî birrneno. Waye turik eşto ra xo doşî, çi ke birayî da ci, erzena zereyê turikî.

Xeyle wext ke vêreno ra, şîye ke bena ra dergî, yenê hênîyê ser, bira vano:

- Wayê! Bê, ma tenê raworoşîme, hem awa xo bisimîme, hem kî kengeranê xo de nîyadîme, ma xeyle kerdê arê!

Waye vana:

- Eya bira, îta ronişîme, tey nîyadîme. 527

Hurdimêna (her dîyan) pîya nisenê ro, turikî kenê ra, tey seyr kenê ke tewa (tebayê) tede çin o. Bira qarîno, hêrs beno, vajîno waya xo de. Vano:

- Ney, wayê çêvesayê, to hende kengerî çitur werdî, qedenayî?

Waye ke zaf sermayena nêzanena ke se vazo, çi cewab bido. Vana:

- Mi kengerî nêwerdî. Heq bo, Pîr bo ke mi kengerî nêwerdî. Ti nêvana ez hende kengeran çitur wen, qedenen.

Ci rê jîyare û dîyaran dekernena, bira îman nêkeno, peynîye de teselîya xo ke ci ra kûna, vana:

- Eke to ve mi îman nêkena, kardî bicê, zereyê mi raqilasne, tey nîyade. Bi çimanê xo bivîne, mi kengerî werdî, nêwerdî.

Bira yo hêrs ra kardî cêno, zereyê waya xo qilasneno ra, tey qayît beno ke jû kengerî ra qederî tewa tede çin o. Heta aqil yeno sere, binê turikî de nîyadano ke, çi feyde! Turik dirîyaye bîyo, têde kengerî ginê war o, vano:

- Wayê, vatena to raşt a, binê turikî dirîyaye bîyo, têde ci ra ginê war o. Rawurze, ma newe de şîme, arê kerîme.

528

Dest kûno ci, nîyadano ke ci ra veng nêvejîno. Hîna fam keno ke waya xo kişta. Dinya xo bena tarîye, nêzaneno ke se bikero. Niseno ro, meyîtê waya xo ser o berbeno, şîyare vano. Teselîya xo ke kûna, uza ci rê mezelê kineno, waya xo dano we. Dest û payan keno xo ver ra, koyî ser de dewe ro nîyadano. Lingê xo nêcênê şêro dewe. Xo bi xo vano, “Ez çi rîy ra şêrê dewe? Ez ke nika şêrî, may û pîyê mi ve dewe mi ra se vanê? Waye mi ra pers nêkenê?”

Vejîno ro nîsangê jîyare ser, minete keno, vano:529

- To het de ke na mineta mi vêrena, tewayê mi ke to de esto, eşkera be! Ez nika teyr bibî, firr bidî, gilê ko bi koyan ra bifetilî, serba derdê waya xo wisar bi wisar binalî, biwanî.

Çitur ke beno, xafil de perrî nisenê pa, beno ve teyr, kûno tonê Pepûkî. Pepûk firr dano, koyan ser sono, vano:

- Pepo! Keko!

Kamî kişt? Mi kişt!

Kamî şut? Mi şut!

Pepo! Keko!

Awa, nawa, welatê ma de, wisar ke ame, Pepûk nîseno gilê dare û beran ra, ko bi koyan fetelîno, derdê waya xo rê henî waneno.(*)

_______________

(*) No varyantê sanika Pepugî vakurê Dêrsimî de, hetê Pilemurîye de hesîyayo û aye ra goreyê nê fekî nusîyayo. Ca bi cayî na sanike cîya ya. Mavajîme, ge waye ya ke birayê xo kişena, ge kî bira waya xo kişeno. Tayê cayan de sanike sey “Keko-Pepo“ name bena û kilame kî sewbina wanîyêna.

Na xebere 4387 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.