zazaki.net
23 Gulane 2024 Panşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
12 Kanûne 2012 Çarşeme 12:42

Nuşteyê Edîtorî yê Rojnameyê Newepelî-42

Roşan Lezgîn

Nuşteyê edîtorî de ge-ge ez kewena tengane. Tenganeyê mi nuştiş ra vêşêr mewzû ra yo. Ma reyke vato rojnameyê ma kulturî yo. Êdî eke nuşteyê mi ra bineyke boya sîyasetî bêro, seke mi yew suc kerdo, to hewke dî yew embazê ma yan yew wendoxî qirika mi tepîşte va “Haylooo! Nuşteyê to sîyasî yo.” Ez se vajî? Ez meselikan binusî!

Vanê, zemanêk merdimêk estbîyo, çend metreyî dûrî ra derzînî erzeno, dare de çik keno. Dima sereyê layî fekê xo de keno hîy, tadano û eynî mesafe ra erzeno. Layê xo zî qula derzînî ra vîyarneno.

Xebere şina resena padîşayî ke merdimêko winasî welatê ey de esto. Padîşa ferman keno vano, bigîrîn biyarîn. Şinê merdimî anê. Camêrd verê çimê padîşayî de zî numayîşê xo nawneno. Padîşa vano, pancas hebî zerdan bidîn ci. Tam gênê benê ke zerdanê ey bidê, paşa vano, verî pancas hebî çuwa pirodîn, hema zerdan bidîn!

Gênê benê, pancas hebî çuwan danê piro. Dima pancas hebî zerdan danê ci. Labelê her kes meraq keno ke padîşayî çira pancas hebî çuwayî dayî pirodayîş û çira pancas zerdî dayî ci. Padîşayî ra hîkmetê naye persenê. Vano, mi va pancas hebî zerdan bidîn ci, çunke hunerêko winasî karê her kesî nîyo. Labelê ez fikirîyaya ke însanîyetî rê, tebîetî rê tu faydeyê nê hunerî çin o. Karêko beyhude yo. Merdim senî emrê xo seba nê karê tewşî xerc keno. Coka mi va, pancas hebî çuwan pirodîn…

Gelo ma xo ra persenê, ma vanê hela nê kar û senatê ma de faydeyê însanîyetî, faydeyê miletê ma, faydeyê şexsê ma esto yan ney? Gelo ma vanê ma kamî rê kamcîn hedefî rê xizmet kenê?

Na meselike bî. La ez nika yew meselaya rastkêne qisey kena. Mi fekê şoferêk ra eşnawite. Êdî rast yan zûrî, gune ey mil de. Ey senî vato, ez zî wina neql kena.

Va: “Kamyona ke mi şoferîya aye kerdêne çar tekerlekan ra yew yê mi bi. Şirîkê mi wayîrê yewna kamyone bi. Ê kamyona xo ya arizî ramitêne, mi zî aya ma ya nîmedare. Hamnan zimistan, serre duwês aşmî, şaristan bi şaristan ma tim bar kiriştêne. Heta, ge-ge ma şîyêne hetanî dewletanê bînan zî. Exlebê xo ma tim pîya bî. Kamyona ke mi ramitêne vernî de, yê ey zî mi dima.

Şirîkê mi caran nêzanayêne betal bigeyro yan îstîrehet bikero. Hertim xebitîyayêne. Epey mal û milk arêdabi. Hema vaje ke di kamyonî, çend dayre û dikanê ey kîra de bî. Labelê zaf çikûd bi. Ne werdêne, ne dayêne xo ra. Gama ke ma bişîyêne yew lokanta, tena yew şorba şimitêne. Zafane bi nano huşk yan zî pişwerda mi pîzeyê xo kerdêne mird.

Rojêk ancî kamyonê ma barkerde yê, ez vernî de, o mi dima. Ez tesîsêk de vinderta. Mi dest û rîyê xo şutî. Ez şîya masa de ronişta. Mi xo rê werd waşt. Mi dî o zî ame. Kamyona xo îstop kerde. Ez hem werdê xo wena hem temaşe kena. Mi ewnîya nêno nan nêweno. Dorê her di kamyonan ra şi û ame, kontrol kerdî. Pot girewt, esteritî. Guneyê mi pê ame. Mi da cam ro, mi îşaret da ci, mi va bêre nan biwere. Ame zere, sey her game çend piranê ke mi ver mendê, waşt înan biwero. La mi nêverda. Mi va, ronişe. Ewro nanê to kîseyê mi ra. Keyfê ey ame, nişt ro. Mi ci rê yew şorba waşte. Dima, mi yew û nêm kebab waşt. Kebabî dima mi ci rê yew şîrane waşt. Wilay kewt ser, seke xela ra felitîyayo, wina heme tebaxî esteritî, kerdî pak. Garsonî ci rê yew çay arde. Mi zî yew cixara îkram kerde. Çay û cixara pîya şimitî. Ez xo rê tey mat mendbîya.

Sereyê xo dart we, ewnîya mi ra. Va ‘Nika ti xo zere de vanî, no çi bênamusêk o! Hende mal û milkê ey esto, caran nêno yew werd nêweno. La nika ke ez heqê nanî dana, mi ra zafêr werd.’ Mi ci ra va, ma ferz bikîm ke ez wina fikirîna. Sebebê xo çi yo ke ti malê xo nêwenî? Va, ‘Malê mi qirika mi ra nêşino war!’

Axir çend rojî verê cû, o piranê nanê ey zî dinya ra wedarîya. Emrê xo da ma û şi. Hîrê kênayê ey bî, her hîrê zî zewijnaye bî. Verî ke şînê ey biqedîyo, hema roja hîrine, zamayan û kênayan hemeyê mal û milkî xo mîyan de pare kerd. Seba ke ez nêeşkaya hîrê tekerlekanê bînan biherînî, mecbur, kamyona bîne reyde kamyona ke ez şirîk a, ma a zî rote. Pereyî kênayan û zamayan rê pare kerdî.”

Kamî kerd kamî werd!*

_________

Not: Mesrefe na hûmare de qismen Xetîce Tepe hetê ma kerd. Ma aye rê zaf sipas kenê.

_______________

* Newepel, Rojnameyo kulturî yo 15 roje, Hûmare 42, Dîyarbekir 01-15 kanûne 2012, r. 2

Na xebere 3017 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
cevo
cevo
Zaf sipasî semede nustîsî ra.
La yew perse mi esto: "bidin ci", "dayî ci"... çima "bi" çîno, yanî "bidin bi c"i, "dayî bi ci"...
Sipas semede cevabî.
14 Kanûne 2012 Îne 11:43