zazaki.net
24 Gulane 2024 Îne
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
25 Teşrîne 2009 Çarşeme 20:32

Nameyê Mehla û Dewanê Pîranî

Zazakî.NET

Nameyê Mehla û Dewanê Pîranî

 

Pîran (Dicle) qezaya Dîyarbekirî ya. Hetê bakûrî de Dîyarbekir ra 88 km. dûrî yo. Merkezê Pîranî de 4 mehlayî estê. Şarê merkezê Pîranî heme bi lehçeya kirdkî qisey keno. Dewanê Pîranî ra 35 hebî sey muxtarî hesibîyenê. Nînan ra 23 dewî kirdkî (zazakî), 8 dewî kurmanckî, 4 dewî zî kirdkî û kurmanckî pîya qisey kenê.

Gelek dewê Pîranî ke nika xirabe yê û dewlete muxtarîya înan betal kerda, hewna, qismêk dewê ke binê awa bendawan de mendê, coka muxtarîya înan wedarîyaya, na lîste de çin ê. Mezrayê dewanê Pîranî zî zaf ê la na merhele de ma tena dewê ke sey muxtarî hesab benê, nameyê înan ê tirkî û nameyê orîjînalî yê kurdkî û lehçeya ke qisey kenê tesbît kerdîy. Nê nameyî, ma goreyê vatişê kirdkî (zazakî) nuştîy.

Amadekerdişê na lîste de ma zaf kesan ra îstîfade kerd. Tesbîtkerdişê lehçe û nameyê tayê dewan de ma na xebata M. Malmîsanijî ra zî îstîfade kerdo: Malmîsanij, “Bazι Yörelerde Dιmιli ve Kurmanci Lehçelerinin Köylere Göre Dağιlιmι”, Berhem, Kovara Lêkolînên Civakî û Çandî, Hejmar 2, Gulan 1988, Stockholm.

Nameyê ke makî vajîyenê bi (m), yê ke nêrkî vajîyênê zî bi (n) îşaret bîyê.

Seba tabloyê nameyê dewanê Pîranî bitikne>>>

Şîngîrînga Cêrine

Pîran

Na xebere 12010 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
azad_26herido
azad_26herido
Embaz Editor tu yew persaxu mara kerd semedi Herido'ni;

Herido yew dewa tarixiya deweyma Heridondi hem Armeni hemzi Zazayi biye ketlo kitale Armeniyonde Armeniye dewdema toye kişayi zafini yinize remay şiye.
Hire tene mezre ma esti nomey ınu mezrondimazi inu;

Dılb,
Tunekrag,
Cılbeni
beyntare heridone ew pirane 8 km.yu cirone heridoni inu dewi Şingirig,Pirajmo,Xalçek.Ârsek
Nomey heridon'e bı tırki "Kırkpınar"u
Herido 1993 dı bı zorbariyede hukumate tırk veng biya ınka çend keyey peyser şiye dewde ware keni..

_______________________________________________________
Notê Edîtorî:
Seba malumatan sipas.
Labelê mi şima ra derheqê Herîdanî de malumat nêwaşto, mi perse zî nêpersaya.
Şima va, "tikêk qelbê ma mendo". Çunkî nameyê Herîdanî lîste de çin o.
Mi zî şima rê sebebê ey îzeh kerd.
Mi va, nika Herîdan muxtarî nîya. Xirabe ya. Dewlete Herîdan wêran kerdo. Ez nê çîyan zana.
Nê malumatî înternet de zî estê.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rkp%C4%B1nar,_Dicle)

Ez şima ra vana, seke mi nameyê dewanê Pîranî arêday, şima zî eynen bi no hawa nameyê heme mezrayanê Pîranî, tirkî û kirdkî pîya, arê bidêne, mi rê bişawêne.
Eke şima ra yena bikinê, eke nêna, wa ganê şima weş bo.
Labelê ganî "tikêk qelbê şima mi ra nêmano" û şima mi "şermezar" nêkerê.
Hema şima nêvato, ez bi xo zana ke nameyê tirkî yê Herîdanî Kırkpınar o.
Nika ez tekrar vana, eke şima ra yeno, nameyê heme mezrayanê pîranî lîstede arêdibin û bişawêne Zazakî.NET
Hetanî nika mi nê namey arêday:


Alkan : Dehwile/Dewule (m) Kirdkî
Kaygısız : Avdelan (n) Kurmanckî
Kırkpınar : Herîdan (n) Kirdkî
Kurşunlu : Pîrejman (n) Kirdkî
Sağlam : Metînan (n) Kurmanckî
Sarmaşık : Basirafe (m) Kurmanckî
Taşağıl : Xaçeke (m) Kirdkî
? : Pîrxakîya (m) Kirdkî
? : Daxon (n) Kırdkî
? : Cilbenî (m)
? : Tunakrag (n)
? : Dilbe (m)
12 Kanûne 2009 Şeme 17:20
heridonıj/azad_26
azad_26/herido
zazaki net ew editor' zazaki net'ri zaf zaf spas kenu ınawa yew xebatri ma pey zaf keyfweşbi ma dewumi xebatıdey şıma wazeni şımari kewetbu
12 Kanûne 2009 Şeme 12:56
herdonij
www.heridan.com
zaf weş yew xebateyşima esta ayay semed şimari zaf zaf spas kenu ,,Ema yew çiy estuki tiki qelbima herdoniju mend çiri nomey heridoni nivirenu ina xebatey şimadi
http://www.heridan.com
___________________________________________________
NOTê Edîtorî:
Zazakî.NET 20 tebaxe 2009 de dest bi xebate kerd.
Çarçewaya na xebate de hetanî nika mi nameyê dewanê Licê, Hêni, Hezro, Pasûr, Gêl, Gimgim, Pilemurîye û Pîranî arêday, tesnîf kerdî û weşanay. Şarê nê mintiqayan hetê mi kerd.

La ganî ez naye eşkera vajî ke, sereyê mi tena tesbîtkerdişê nameyê dewanê Pîranî reyde zaf dejayo! Hetanî nika bîy çar merdimî qelbê mi şiknenê. Hema ke çu nêgênî nêdanî sereyê mi ro. Nînan ra yew wextêk di rey pêdima serektîya beledîyeya Pîranî kerdebî. Herinda ke ardim biko, heqaret kerd.
Ez heqê kek Îhsanî înkar nêkena. Ey çend namey rast kerdî û çend dewan de lehçeya ke qisey bena, ewnîya lîsteya Malmîsanijî ra û mi rê nuşt. Ez ey rê sipas kena.

Ewro camêrdêk mi rê no mesaj şawito: “Keko ez zazaki veş nızano ama ezi reyna kalı vaco semed çı şıma nameyi pirxakiya nı nivist ez şima şermızarkeno.”
Seke aseno, seba ke mi nameyê dewa ey, nameyê Pîrxakîya nênuşto, mi şermezar keno. Pîrxakîya mezra ya. Mi ha vato ke mezrayî na lîste de nîyê!
Nika zî embazêk Herîdan ra yo, o zî vano qelbê mi şikîya! Herîdan muxtarî nîya! Ez hol nêzana, yan mezra ya yan veng a. Axir muxtarî nîya.

Mi dosyaya Nameyê Mehla û Dewanê Pîranî de vato:
“Gelek dewê Pîranî ke nika xirabe yê û dewlete muxtarîya înan betal kerda, hewna, qismêk dewê ke binê awa bendawan de mendê, coka muxtarîya înan wedarîyaya, na lîste de çin ê. Mezrayê dewanê Pîranî zî zaf ê la na merhele de ma tena dewê ke sey muxtarî hesab benê, nameyê înan ê tirkî û nameyê orîjînalî yê kurdkî û lehçeya ke qisey kenê tesbît kerdîy.”

No yeno na mana ke, dewa ke nameyê aye na lîste de çin o, yan mezra ya yan zî muxtarîya aye betal bîya.

Ez Pîran ra nîya. Mi rê zehmet o ke ez bişêna nameyê heme mezrayan tesbît bika. Mi ra hende ame. Ez hende şênaya.

Nufûsê şarê Pîranî deshezaran ra vêşêr o. Bi hezaran wendeyê înan estê. Hetanî ke şima mi "şermezar kenî", yan mi ra vanî “tiki qelbima herdoniju mend” de sey camêrdan şima zî nameyê heme mezrayanê Pîranî tesbît bikî û mi rê bişawî, ez kîşta lîsta bîne de biweşanî.

Biewnî, mi nameyê heme mezrayanê Licê tesbît kerdî. Çunkî ez şênaynî tesbît bika. Senî ke şima nameyê heme dew û mezrayanê Licê nêzanî ez zî yê Pîranî hol nêşinasnena, nêzana.
Dê ardimê mi bikêne, ma hemîne tesbît bikin, wa “tikêk qelbê şima nêmano” û ma zî “şermezarîye” ra bireyin.

Ez êdî şima ra se vajî. Mi hende zana, hende nuştî. De şima TEMAM bikerêne.

11 Kanûne 2009 Îne 15:44