zazaki.net
16 Hezîrane 2024 Yewşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
10 Tebaxe 2017 Panşeme 19:17

Misir ra Vejîyayişê Îsraîlîyan û Referandumê Kurdan

Roşan Lezgîn

Miletê îsraîlî Yaqûb pêxemberî ra dest pêkeno. "Îsraîl" nameyo bîn yê Yaqûb pêxemberî yo. Welatê Ken'anî de lajê Yaqûbî bi hîsanê hesedî birayê xwu Yûsifî erzenê bîr, dima roşenê danê yew karwanê ke şino Misir. O wext Misir dewletêka mamûr û muqtedîr a. Fîre'wnê ke nîme îlah hesibîyenê Misirî îdare kenê.

Lajê Yaqûbî Yûsif beno ezîzê Misirî. Yanî Fîr'ewnî ra dima keso diyin o wayirê selahîyetî ke Misirî îdare kenê. Xela bena ra. Welatê derûdorê Misirî perîşan benê la sayeyê tedbîranê Yûsifî de halê Misirî nîsbeten baş o. Yûsif welatê Ken'anî ra babîyê xwu û yewendes birayanê xwu bi kom û kulfet a dano ardiş. Misir de, mintiqaya Goşenî de înan îskan keno.

Misir de neslê Yaqûbî zemanî dir zêdîyena, benê milet. Tewrat de qismê 1. yê kitabê Misir ra Vejîyayiş de wina behs beno:

"1.6. Zemanî reyde Yûsif, birayê ey û o nesil pêro merdî.

1.7. La cisnê înan zêdîya; tutê înan bîyî zaf, her ke şi, bîyî zêde, welat bi pirrî.

1.8. Dima yew melîko newe ke derheqê Yûsifî de çiyêk nêzano Misir de şi textî ser.

1.9. Şarê xwu ra va 'Biewnîyê, îsraîlî biyê ma ra zafêr,

1.10. bêrê ma vera înan de aqilê xwu bişuxilnê, nêke benê hîna zaf; eke yew herb vejîyo, enê do şirê bikewê miyanê dişmenanê ma, welat terk bikerê.'

1.11. Bi eno qayde misrijan merdimî nayî îsraîlîyan ser ke bi înan karo giran bidê kerdiş. Îsraîlîyan seba Fîr'ewnî bi nameyê Pîtom û Ramses di bajarê ke embarê înan estê viraştî.

1.12. La misrijan çiqas tehda kerde, îsraîlî zî hende zêdîyayî û mintîqeyan ra bîyî vila. Misrijî tersayî,

1.13. îsraîlî hîna zaf şixulnayî.

1.14. Her tewir karê mişagîye, xerc û viraştişê kerpîçan de ê şixulnayî, heyat înan rê kerd jehr û ziqum. Heme karan de zalimane ê xebitnayî."

Bi eno qeyde qewmê benî-îsraîlî Misir de beno kole. Bi qasê ma kurdan nêbo zî zaf ezîyet û tehda vînenê.

Dima, Mûsa pêxember yeno dinya. Qesra melîkê Misrî de beno pîl. Rojêk gama ke yewo misrij û yewo benî-îsraîlî danê pêro, Mûsa xîret keno, dano piro, ê misrijî kişeno. Enê weqîetî ser o remeno şino welatê Medyanî. Uca zewicîyeno. Dima, bi emirê Homayî ageyreno Misir, wazeno qewmê xwu koletîye ra bixelisno.

Mûsa kekê xwu Harûn pêxamberî zî gêno xwu het, şinê Fîr'ewnî ra vanê "Destûr bide, ma qewmê xwu Misir ra benê." La îhtîyacîya Misirî bi koleyan esta. Benî-îsraîlî xwu rê kerdê kole, her hawa karo giran de înan bêrehm danê şixulnayiş. Caran wazenê koleyanê xwu serbest veradê! Fîrewn destûr nêdano. Miyanê Mûsayî û Fîre'wnî de mucadeleyêko zaf pêt dest pê keno.

Neke tena Fîr'ewn nêverdano îsraîlî koletîye ra vejîyê, esas benî-îsraîlê ke mûsayê koletîye, êdî ê bi xwu zî nêwazenê koletîye ra vejîyê. Coka Mûsa vera îsraîlîyan de zî mucadele keno. Mucadeleyêko zaf sext, zaf zehmet, zaf pêt keno. Mûsa keno nêkeno nêeşkeno qewmê xwu îqna bikero, înan Misir ra, koletîye ra, zehmetîye ra vejo bibero "welato ke hingemîn û şit tede herikîyeno û Homayî înan rê wehd kerdo".

Bi emrê Homayî zaf belayî yenê şarê Misirî ser, êdî misrijî bi xwu wazenê îsraîlîyan welatê xwu ra vejê, înan biqewirnê. La îsraîlî hende mûsayê koletî, nêwazenê şêrê. Mûsa înan rê lavey keno, la ê serewuşkîye kenê. Hende înad kenê ke Mûsa pêxember bi xwu zî wazeno fek azadkerdişê înan ra verado. La Homa tim cesaret dano Mûsayî.

Axirî, peynî de mecbûr manenê, şewêk kewenê Mûsa û Harûn pêxemberî dima, Misir ra vejîyenê. La Fîr'ewn zî înadê xwu ra keweno înan dima, qeraxê Behrê Sûrî de înan qefilneno.

Qismê 14. yê kitabê Misir ra Vejîyayiş de di ayetî winî yê:

"14.11 Înan Mûsayî ra va 'Qey Misir de cayê mezelî çinê bi to ma ardî ke ma çol de bimirê? Biewnîye to ma Misir ra vetî, çi ard ma sere!

14.12. Wexto ke ma Misir de bî, ma to ra nêva 'Fek ma ra verade, ma xwu rê misrijan rê koletî kenê? Heta ke ma çolistan de mirenê, ma xwu rê koletî bikerdêne ma rê hîna baş o."

Mûsa çogana xwu dano awa behrî ro, Behro Sûr abeno. Îsraîlî neke bi waştiş la tersanê artêşa Fîre'wnî ra vîyarenê yenê naver. Gama ke Fîre'wn û artêşa xwu zî înan dima yenê, awe înan ser o yena pê, heme behr de xeniqîyenê.

Bi eno qayde îsraîlî Misir ra vejyenê. Binê hukmê Fîre'wnî ra, koletîya misrijan ra azad benê. Bêke binê hukmê yewna miletî yan yew qralî de bê, ê xwu rê bi tena sereyê xwu, êdî azad ê. Mûsa û Harûn sermîyanê înan ê. La heta çewres serrî badê ke koletîye ra vejyayê zî ancî çimê înan tim ho înan dima. Werrebê xwu bi koletîye anê. Mûsayî ra vanê "Qet nêbo ma uca lênê goştî ser o roniştêne, mirdîya xwu werdêne." Înan rê goşt azadîye ra weşêr o! Vera zehmetîyêka tewr qijeke de zî Mûsayî ra hêrs benê, gerrizîyenê, lomey kenê, bermenê, zûrenê, vanê "To qey ma Misir ra vetî?" Yanî vanê to qey ma koletîye ra vetî?

Ewro rewşa ma kurdan hetêk ra manena halê ê wextê îsraîlîyan. Çimkî qismêk kurdê ma zî nêwazenê binê destê farsan, tirkan û ereban ra vejîyê, koletîye ra azad bibê, qet nêbo perçeyêk de bo zî, xwu rê dewlete ronê. Nêwazenê!

Tarîx de belkî caran kurdî qasê ewroyî nêzdîyê xwuserîye nêbîyê, firsendê ver bi dewletbiyayişî bi eno qeyde nêkewto dest. Tarîx de, seba kurdan, belkî reya verîn a ke qismêko muhîm yê dinya û dewletê muqtedîrî paştgîrî kenê, lîderanê kurdan muxatab vînenê. La tayê hereketê siyasî, bi israr, bi rike, bi înad, zerrî û can ra, vanê "Nêêêê!" Qîrenê, barenê, hêrs benê, xwu perçe kenê, vanê "Nêbeno!" Vanê "a-dewlet!"

Elemeşkera, raşteraşt, bêteredut, nêwazenê kurdî ver bi dewletbiyayiş şêrê. Neke tenya nêwazenê, bi heme hêzê xwu vernîya prosesê ver bi dewletbiyayişî gênê. Çi înan ra yeno texsîr nêkenê. Fetwaya înan zî ena ya, vanê "Dewlete wasitayê şîdetî ya, coka baş nîya!" Vanê ma "Ma demokrasî wazenê…"

Oxro ke ewro dinya de 208 dewletî estê. Îtîrazê înan enê dewletan rê çinê yo. Nêvanê çira dewleta farsan esta, çira dewleta tirkan esta, nêvanê çira dewletê ereban estê. Erebê ke kurdî enfal kerdî, wayîrê 22 dewletan ê. Eke Filîstîn zî bibo dewlet, benê 23 dewletî. Mesela, enê hereketê ma yê siyasî esla nêvanê "Filîstînijî wa dewleta xwu îlan nêkerê." Labelê ewro yew perçeyê welatê kurdan de tayê hereketê siyasî wazenê referandûm bikerê, meylê şarê xwu bimûsê -referandûm bi xwu fealîyetêko "demokratîk" o- ancî zî nêverdanê.

Caran behsê feydeyanê dewlete nêkenê. Oxro ke seba her miletî dewlete çimeyê eslî yê heyatî ya. Garantîyê cûya mîlî ya miletî ya, garantîyê cûyînayişê ziwan, kultur û nasnameyê mîlî yê miletî ya. Garantîyê wayîrvejîyayişê sînoranê welatî, warîdatê sererd û binerdî ya. Tu milet nêeşkeno bêdewlete bimano yan bicûyo, mileto bêdewlet miyan ra helîyeno, beno vindî şino. Ha eşkera yo, eke kurdî zî nêbê wayirê dewlete, zaf nê, pancas serrî badê cû keso ke Kurdî bizano nêmaneno.

Enê rêxistin û hereketê siyasî gama ke vera dewletbiyayişî de vindenê, di çiyan aver anê. O yewin, bêke tu çime/kaynak nîşan bidê, dewrê neolotîkî ser o dergûdila teorî kenê û nişkave resenê ewro, vanê, hêzê çekdarî yê dewlete estê, coka "dewlete wasitayê şîdetî ya." Perdeyêko "hûmanîter" ancenê rîyê qalanê xwu ser, vanê "şîdet baş nîyo" coka wa kurdî zî xwu fikrê dewletbiyayişî ra dûrî bigêrê, "a-dewlet" vinderê.

Êyê ke enê vanê, destê înan de zî çekî estê û ê bi xwu zî şîdet tetbîq kenê. Şîdeto ke ê tetbîq kenê, şîdetê zafê dewletan ra zêdeyêr o. Labelê nêvanê destê rêxistinan de zî çekî estê, coka "rêxistin û hereketê siyasî wasitayê şîdetî" yê, înan ra dûr vinderê. Madem hêzê çekdarî û şîdet baş nîyê, madem hûmanîstîye, demokrasî û azadî baş a, çira rêxistinan dest de sîleh esto? Mucadeleyê hûmanîzmîye, mucadeleyê seba demokrasî bi metodêko hûmanîter û demokratîk diyeno.

Helbet dewletî şîdet tetbîq kenê. La qet nêbo, yê dewletan qanûn esto, eke adil bê, û çarçewaya qanûnan de hêzê xwu yê çekdarî seba nîzamê sosyalî bikar biyarê, problem çinê yo. Mesela, dewleta farsan, dewleta tirkan û dewletê ereban vera miletê xwu de rîayetê qanûnî kenê, seba miletê xwu "wasitayê şîdetî" nîyê, tam eksê ci, miletê xwu rê çimeyê heyatî yê, garantîyê cûyînayişê ziwan, kultur û nasnameyê mîlî yê. Tena vera ma kurdanê bindest û koleyan de "wasitayê şîdetî yê". Tertele, qirkerdiş, enfal, jenosîd… heme ma ser o tetbîq kerdê.

Dewletî qanûn nanê ro, qanûnê xwu îlan kenê, heme şarê xwu pê hesnenê ke, bi eno qayde qanûnê ma esto, gereka şima rîayet bikerê. Labelê yê rêxistinan û hereketanê siyasî, qanûnê xwu çinê yo. Yê rêxistinan îdeolojî û qedexeyê xwu estê, emir û fermanê xwu estê, talîmatê xwu estê. Enê zî, sey qanûnê dewletan îlankerde û muşexes nîyê, tim vurîyenê û cebren tetbîq benê. Mesela, heta vizêr-perey, tayê rêxistinanê ma vatêne, "Êyê ke dewlete nêwazenê, qîmê xwu bi otonomî anê, xayîn ê." Ewro zî vanê "Êyê ke dewlete wazenê xayîn ê." Bi eno qeyde, normê hereketanê siyasî binakokî yê, keyfî yê. Ewro yew tewir ê, meşte yewna tewir ê.

Argumanto bîn yê înanê ke vanê dewlete kurdan rê baş nîya zî eno yo. Vanê "Partîyê ke wazenê referandum bikerê, siyaseten zeîf kewtê, wazenê zeîfîya xwu bi referandum kamufle bikerê." Bê delîl, bê îsbat vanê, tu îstatîstîk nîşan nêdanê. La esasê xwu de hêzê ke wazenê referandum bikerê, tarîxê xwu de caran hendayê ewroyî hêzdar û xurt nêbiyê; hem hetê çekdarîye ra, hem hetê tecrubeyê polîtîka û îqtîdarî ra, hem hetê kadroyan û dîplomasî ra, hem hetê çapemenîye ra… Ewro hetê zafê dewletanê dinya ra dereceyêko berz de muxatab qebul benê.

Rêxistin û hereketê siyasî ke ewro vera referandumî de vejyenê, eke vajê, wa enê partî dewlete ronênê, ma bi xwu nanê ro. A game, merdim heta dereceyêk înan fam keno. Çimkî miyanê hêzanê siyasî de tim reqabet esto, hesed esto. Labelê mesele o nîyo. Esla! Esasê meseleyî, nêwazenê kurdî dewlete ronê. Vanê kurdan rê dewlete heram a, vanê wa kurdî tim kole bê, miyanê tirk, fars û ereban de bihelîyê, vindî bibê. Çira? Çimkî fars û tirk û erebî winî wazenê. Polîtîkaya înan a mîlî winî ya. Dewletanê înan Kurdistan xwu miyan de pare kerdo, kurdî kerdê koleyê xwu. Enê ra weş çi esto?

Mucadeleyê dijê dewletbiyayişî, enê rojan de, eno merhele de, sey mucadeleyê eleyhê referandumî de beno. Enê mucadeleyî de, merdim eşkeno heta dereceyêk îdarekaranê rêxistinan û hereketanê siyasî fam bikero. Senî yanî?! Yanî merdim eşkeno sey texmînî vajo, beno ke wezîfe girewto, her çî mimkun o! La merdim nêeşkeno kesê ke înan dima şinê fam bikero. Çimkî zaf kesî tewr tay qasê îdarekaranê rêxistina xwu, vera dewletbiyayişê kurdan ê. Kurd o, la nêwazeno kurdî ver bi dewletbiyayiş şêrê. Vindertişêko bi şiûr nîyo helbet, tenya seba ke rêxistine yan zî hereket dewlete nêwazeno coka ê zî nêwazenê. Eke hema siba serê sibayî, şefeqêk, ma hewn ra wuriştê ke rêxistin yan hereketî vato ma dewlete wazenê, ê zî tavilî do biwazê.

Tiya de fikrê mi eno yo. Ma ferz bikerê, însanêko sey mi, kesêko edetî, sade, miyanê şarî ra. Zaf normal o ke xwu rê bibo terefdarê yew rêxistine yan yew hereketê siyasî; bibo dildar, xizmet bikero, heta bibo mîlîtan zî. Labelê gereka tim wayirê ê fam û ferasetî bo, geraka bizano berjewendîyê miletê xwu û berjewendîyê rêxistin yan hereketê xwu yê siyasî têmîyan ra vejo. Gereka rêxistin yan hereketê xwu yê siyasî milet û welatê xwu ra muhîmêr û verêr û berzêr nêvîno. Gereka menfîetê milet/mîlîyet û welatê xwu esas bigêro. Çimkî rêxistin yan hereketê siyasî muwaqet ê; ewro estê, meşte çinê yê. La milet, welat, dewlete daîmî yê, eslî yê, heta bi heta estê. Mesela, gereka zaf rehet bieşko biperso vajo "Bawo, şima vizêr-perey vatêne êyê ke dewlete nêwazenê xayîn ê, la ewro şima vanê êyê ke dewlete wazenê xayîn ê! Eno çi îş o? Dê vajê hela…"

Tefekur û persêka winasî de derdêko şexsî çinê yo, tenya endîşeyê milî esto. Senî ke merdim tutanê xwu, ewladê xwu fikirîyeno, gereka merdim o qeyde îstîqbalê miletê xwu zî bifikirîyo. Ma ferz bikerê, eke yew biperso, a game, hîna zaf terefdarî galim kenê. Êyê ke meylê xwu dayo rêxistin û hereketanê siyasî ser, dildarê înan. Her kesî ra ver, ê gal kenê, ê êrîş kenê, ê çaqukêşî kenê…

Hedîsêk esta, vanê, xortêk rojêk şino meclisê pêxemberî, vano "Ya pêxember, ez xwu rê fikirîyena, ez vana belkî Homa çinê yo!" Eshabeyî hêrs benê, kenê ke lajekî bidê fekê kalme û şimşîran. La pêxember nêverdano. Sakîn, bi peşmirîyayiş vano "Şikir ke merdimê winasî zî miyanê miletê mi de estê." Çimkî pêxember xwu ra bawer o, lajekî rê îzeh keno.  

Bî daçewres serrî Kurdîstanê Bakurî de ma pêro mucadele kenê. Kurdistanê Bakurî de, gunîya ma ser o, gunîya tutanê şarî ser o se ra vêşêr, qasê 120 beledîyeyî 17-18 serrî destê partî de bî. Derûdormeyê beledîyeyan de bi seyan dem û dezgeyî û şirketî ronîyayî, bi seyan komeleyî awan biyî, bi seyan lewheyê girdê fîyaqayinê "demokratik" û "özgür"î aliqnîyayî, dezgeyê çapemenîye, radyo û televîzyonî, merkezê kultur û hunerî, kovar û rojnameyî, bi hezaran kadroyî sey memûr yan sewbîna statu de îstîxdam bîyî…

Peynî de se bî?

Dewleta şarî pay geyra ser. Seke xwu rê qurtêk awe bişimo, heme girewtî. Partî yan zî hereketê siyasî muflis mendî! Kesî pitî kerde? Nê! Kesî tu veng xwu ra vet. Mi bi xwu nêdîyo kesî vato çit zî. Seke çinê biyê xwura, seke hewn bo. Oxro ke yew sîstem ronîyabi, hende xwu ra bawer bî, game ke yewî ra hêrs biyêne vatêne "Şarê ma şima tifê xwu de xeniqneno!" Kanê şar?

Heta goristanî bîle heme erd ro xurdexaş kerdî. Bakur de mûyeke nêmende. Sifir! Neke sifir, binê sifrî yo ewro. Ez senî zana? Mesela, ê rojan çend hebî parlementerê ke teber a mendê, tiya park de niştî ro, va "Ma nobeta wijdan û edaletî gênê."

Ez hetanî şan ê doran ra, ê kuçe û kolanan ra geyraya. Kes ê semtî ro bîle nêvîyart. Wehd bo! Barîyerê ke polîsan ronaybî, zereyê parkî de bî. La înan mîkrofonê televîzyonan rê va "Polîsan barîyer nayo ro, coka şarê ma nêame." Eno vate şarê Diyarbekirî rê heqaretêko zaf pîl bi. Çimkî her kes zaf baş zano, şarê Diyarbekirî, vera bombayan de, vera tank û panzeran de, vera guleyan de bi seyan rey meydanî kerdê pir. Yew barîyer çi yo ke!

Şar xwura nêame ê doran. Nika ez çimanê sereyê xwu ra bawer bikerî yan rojname û televîzyonê ke propaganda kenê ra? Ancî, înan va "Wa kes nêxapîyo, netîceyê referandumî ha meydan de!" Belê, se ra 67.57 şarê Diyarbekirî referandumê tesdîqkerdişê sîstemê serektîye de va "Nexêr". La her kes zano, kamî ke vato "nexêr" înan dima nîyê. Êdî şar çinê yo! Hende mucadele, hende gunî, hende kede, hende ezîyet, hende cefa… To awe de ray kerdî şî. To şar verda?

Eke ti wayirê dewlete biyêne, kes eşkayne beledîyeyan destê to ra vejo, memûran û kadroyanê to kar ra bierzo, goristananê to xurdexaş bikero? Zaf eşkera yo, eke dewleta to çinê bo, ti nêeşkenê pê rêxistinan, pê îdeolojî û partîyan tu havile bikerê. Îsbatê xwu ho meydan de. Bê şik û şibhe yo. Dewleta to çinê bo, seltenetê to textî ser o nîyo; textikan ser o yo, darikan ser o yo!

Mi gama bîne va, yew argumantê înanê ke vanê dewlete baş nîya eno yo ke, vanê, êyê ke wazenê referandum bikerê, siyaseten zeîf kewtê, wazenê zeîfîya xwu bi referandum kamufle bikerê. Esasê xwu de eno tesbît ewro tam seba Bakurî ca de yo. La "Keçelo nameyê mi nameyê to kelaya mi sereyê to!" Bakur de pel nêleqeno. Şaro ke eşkayêne dişmenî tifê xwu de bixeniqno nêmend! Labelê qet behs nêkenê nêvanê Bakur de se bi, çi qewimîya. Nêvanê kanê Amed, kanê Mêrdîn, kanê Xerzan, kanê Botan, kanê Serhed, kanê Dêrsim? Kanê Farqîn, Cizîre, Sûr, Qoser, Nisêbîn, Varto, Şirnex, Gever? Kanê dewî, kanê bajarî? Kanê mitîngî, kanê numayişî, kanê kepengî? Şo û bê, Şingal! Hey gidî dinya hey!...

Sîyaset o; goşto sûro gilover o; vizêr vatêne eza ke ez a, ewro vano nêharê, key mi vato? Ez merdim zana, seba îdeolojî her hawa heqaret bi mi kerdo, nengê dinya mi ra çînayê, ewro ho beledîye de xizmet keno, vano "Serekê Şaredarîya Diyarbekirî Cumalî Atîllayî pê yew beyanat 19ê Gulane Yadkerdişê Ataturkî û Roşanê Ciwantî û Sporî bimbarek kerd..." Ne pîyaz werd ne fek veşa!

Vanê wexto ke Umer bîn Xettab xelîfe biyo, camî de xutbe dano, vano "Eke ez heq ra averê bibî, şima se kenê?" Xortêk dest erzeno qevda şimşîrê xwu vano "Ez do to bi şimşîrê xwu biyarî rayir!"

Gereka ma zî bieşkê yew-di qalan vajê, qey qîyamet nêwurzeno? Madem her kes raşt o, a game kam çi vano wa vajo, zirarê xwu çinê yo. Eke nengan nêçîneno, heqaret nêkeno, îftîra nêkeno, propagandaya siya nêkeno, bi delîl û îsbat vano, bi dîyarde û fenomenan vano, vatiş ra çiyêk nêşehtîyeno.

Heto bîn ra, eke tayê merdimî îdeolojî ra zaf hes kenê, vanê bê îdeolojî nêbeno, zirarê xwu çinê yo. Ez bi xwu vana îdeolojî dogma ya, tu eleqeyê xwu bi îlm û zanist çinê yo. La ancî zî, wa îdeolojî zî bibo, ez qebûl kena. Îdeolojîyê tirkan esto, yê farsan esto, wa yê kurdan zî bibo. Temam. Îdeolojîyê tirkan dewleta xwu, alaya xwu, sînoranê welatê xwu, miletê xwu, ziwan û kulturê xwu, tarîx û nîjadê xwu, heta bi yew xîçika welatê xwu zî sey tabû paweno, miqat keno. Gelo qey îdeolojîyê to nêvano alaya kurdan, welatê kurdan, dewleta kurdan? Beno ke vajê îdeolojîyê tirkan nîjadperest o, yê ma demokratîk o. Baş o. Madem îdeolojîyê to demokratîk o, qey nêverdano şar xwu rê bi hawayêko demokratîk refenrandum bikero? Eno senî îdeolojî yo ke, temamê miletê dinya wayirê dewleta xwu yê, kesî rê îtîraz nêkeno, tenya vano dewlete kurdan rê heram a?

Ez winî biqedênî, way û birayên, eke tayê kesan nîyet kerdo qedera miletê ma de kay bikerê, heta bi heta ma koletîya hîrê miletan de verdê, gereka ma musaede nêkerê. Heqê ma yo, gereka ma zî bibê wayirê dewleta xwu. Wa dewleta ma bibo wazenê wa Heso gawan yan Huso şiwane rono. Çi game yan fealîyeto ke kurdan ver bi dewletbiyayişî beno, raşt o, heq o, meşrû yo. Gereka ma heqe ra, raştîye ra xwu averê nêkerê! Eke dewleta ma çinê bo, tu çiyekê ma çinê yo! Ez hêvîdar a ke miletê ma Başûr de, roja 25 êlule 2017 de referandumê xwuserîye de muzafer bo, Homa miletê ma nêdo şerme înşelah.

Na xebere 6943 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.