zazaki.net
30 Hezîrane 2022 Panşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
10 Tebaxe 2017 Panşeme 19:17

Misir ra Vejîyayişê Îsraîlîyan û Referandumê Kurdan

Roşan Lezgîn

Miletê îsraîlî Yaqûb pêxamberî ra dest pêkeno. "Îsraîl" nameyo bîn yê Yaqub pêxamberî yo. Welatê Ken'anî de lajê Yaqûbî bi hîsanê hesedî birayê xwu Yusûfî erzenê bîr, dima roşenê danê yew karwanê ke şino Misir. O wext Misir dewletêka mamur û muqtedîr a. Fîre'wnê ke nîme îlah hesibîyenê Misirî îdare kenê.

Lajê Yaqûbî Yusûf beno ezîzê Misirî. Yanî fîr'ewnî ra dima keso diyin o wayîrê selahîyetî ke Misirî îdare kenê. Xela bena ra. Welatê derûdorê Misirî perîşan benê la sayeyê tedbîranê Yûsufî de halê Misirî nîsbeten baş o. Yûsuf welatê Ken'anî ra babîyê xwu û yewendes birayanê xwu bi kom û kulfet a dano ardiş. Misir de, mintiqaya Goşenî de înan îskan keno.

Misir de nesla Yaqubî zemanî reyde zêdîyena, benê milet. Tewrat de qismê 1. yê kitabê Misir ra Vejîyayiş de wina behs beno:

"1.6. Zemanî reyde Yûsuf, birayê ey û o nesil pêro merdî.

1.7. La cisnê înan zêdîya; tutê înan bîyî zaf, her ke şi, bîyî zêde, welat bi pirrî.

1.8. Dima yew melîko newe ke derheqê Yûsufî de çîyêk nêzano Misir de şi textî ser.

1.9. Şarê xwu ra va 'Biewnîn, îsraîlî biyê ma ra zafêr,

1.10. bêrên ma vera înan de aqilê xwu bişuxilnin, nêke benê hîna zaf; eke yew herb vejîyo, enê do şirê bikewê mîyanê dişmenanê ma, welat terk bikerê.'

1.11. Bi eno qayde misrijan merdimî nayî îsraîlîyan ser ke bi înan karo giran bidê kerdiş. Îsraîlîyan seba fîr'ewnî bi nameyê Pîtom û Ramses di bajarê ke embarê înan estê viraştî.

1.12. La misrijan çiqas tehda kerde, îsraîlî zî hende zêdîyayî û mintiqayan ra bîyî vila. Misrijî tersayî,

1.13. îsraîlî hîna zaf şuxilnayî.

1.14. Her tewir karê mişagîye, xerc û viraştişê kerpîçan de ê şuxilnayî, heyat înan rê kerd jehr û ziqum. Heme karan de zalimane ê xebitnayî."

Bi eno qayde qewmê benî-îsraîlî Misir de benê kole. Bi qasê ma kurdan nêbo zî zaf ezîyet û tehda vînenê.

Dima Mûsa pêxamber yeno dinya. Qesra melîkê Misrî de beno pîl. Rojêk gama ke yewo misrij û yewo benî-îsraîlî danê pêro, Mûsa xîret keno, dano piro, ê misrijî kişeno. Enê weqîetî ser o remeno şino welatê Mîdyanî. Uca zewicîyeno. Dima bi emrê Homayî ageyreno bi Misir, wazeno qewmê xwu koletîye ra bixelisno.

Mûsa kekê xwu Harûn pêxamberî zî gêno xwu het, şinê fîr'ewnî ra vanê "Destûr bide, ma qewmê xwu Misir ra benê." La îhtîyacîya Misirî bi koleyan esta. Benî-Îsraîlî xwu rê kerdê kole, her hawa karo giran de înan bêrehm danê şuxilnayiş. Caran wazenê koleyanê xwu serbest veradê! Fîrewn destur nêdano. Mîyanê Mûsayî û fîre'wnî de mucadeleyêko zaf pêt dest pêkeno.

Neke tena fîrewn nêverdano îsraîlî koletîye ra vejîyê, esas benî-îsraîlê ke mûsayê koletîye, êdî ê bi xwu zî nêwazenê koletîye ra vejîyê. Coka Mûsa vera îsraîlîyan de zî mucadele keno. Mucadeleyêko zaf sext, zaf zehmet, zaf pêt keno. Mûsa keno nêkeno nêeşkeno qewmê xwu îqna bikero, înan Misir ra, koletîye ra, zehmetîye ra vejo bibero "welato ke hingemîn û şit tede herikîyeno û Homayî înan rê wad kerdo".

Bi emrê Homayî zaf belayî yenê şarê Misirî ser, êdî misrijî bi xwu wazenê îsraîlîyan welatê xwu ra vejê, înan biqewirnê. La îsraîlî hende mûsayê koletî, nêwazenê şirê. Mûsa înan rê lavay keno, la ê serewuşkîye kenê. Hende înad kenê ke Mûsa pêxamber bi xwu zî wazeno fek azadkerdişê înan ra verado. La Homa tim cesaret dano Mûsayî.

Axir peynî de mecbur manenê, şewêk kewenê Mûsa û Harûn pêxamberî dima, Misir ra vejîyenê. La Fîrewn zî înadê xwu ra keweno înan dima, qeraxê Behrê Sûrî de înan qefilneno.

Qismê 14. yê kitabê Misir ra Vejîyayiş de di ayetî winî yê:

"14.11 Înan Mûsayî ra va 'Qey Misir de cayê mezelî çin bi to ma ardî ke ma çol de bimrin? Biewnîye to ma Misir ra vetî, çi ard ma sere!

14.12. Wexto ke ma Misir de bî, ma to ra nêva 'Fek ma ra verade, ma xwu rê misrijan rê koletî kenê? Heta ke ma çolistan de mirenê, ma xwu rê koletî bikerdêne ma rê hîna baş o."

Mûsa çogana xwu dano awa behrî ro, Behro Sûr abeno. Îsraîlî neke bi waştiş la tersanê artêşa fîre'wnî ra vîyarenê yenê naver. Gama ke fîre'wn û artêşa xwu zî înan dima yenê, awe înan ser o yena pê, heme behr de xeniqîyenê.

Bi eno qayde îsraîlî Misir ra vejyenê. Binê hukmê fîrewnî ra, koletîya misrijan ra azad benê. Bêke binê hukmê yewna miletî yan yew qralî de bê, ê xwu rê bi tena sereyê xwu, êdî azad ê. Mûsa û Harûn sermîyanê înan ê. La heta çewres serrî badê ke koletîye ra vejyayê zî ancî çimê înan tim ha înan dima. Werrebê xwu bi koletîye anê. Mûsayî ra vanê "Qet nêbo ma uca lênê goştî ser o roniştêne, mirdîya xwu werdêne." Înan rê goşt azadîye ra weşêr o! Vera zehmetîyêka tewr qijeke de zî Mûsayî ra hêrs benê, gerrizîyenê, lomey kenê, bermenê, zûrenê, vanê "To qey ma Misir ra vetî?" Yanî vanê to qey ma koletîye ra vetî?

Ewro rewşa ma kurdan hetêk ra manena halê ê wextê îsraîlîyan. Çimkî qismêk kurdê ma zî nêwazenê binê destê farsan, tirkan û ereban ra vejîyê, koletîye ra azad bibê, qet nêbo parçeyêk de bo zî, xwu rê dewlete ronê. Nêwazenê!

Tarîx de belkî caran kurdî qasê ewroyî nêzdîyê xwuserîye nêbîyê, firsendê ver bi dewletbiyayişî bi no qayde nêkewto dest. Tarîx de, seba kurdan, belkî reya verên a ke qismêko muhîm yê dinya û dewletê muqtedîrî paştgîrî kenê, lîderanê kurdan muxatab vînenê. La tayê hereketê sîyasî, bi israr, bi rike, bi înad, zerrî û can ra, vanê "Nêêêê!" Qîrenê, barenê, hêrs benê, xwu parçe kenê, vanê "Nêbeno!" Vanê "a-dewlet!"

Elemeşkera, raşteraşt, bêteredut, nêwazenê kurdî ver bi dewletbîyayiş şirê. Neke tena nêwazenê, bi heme hêzê xwu vernîya prosesê ver bi dewletbiyayişî gênê. Çi înan ra yeno texsîr nêkenê. Fetwaya înan zî ena ya, vanê "Dewlete wasitayê şîdetî ya, coka baş nîya!" Vanê ma "Ma demokrasî wazenê…"

Oxro ke ewro dinya de 208 dewletî estê. Îtîrazê înan nê dewletan rê çin o. Nêvanê çira dewleta farsan esta, çira dewleta tirkan esta, nêvanê çira dewletê ereban estê. Erebê ke kurdî enfal kerdî, wayîrê 22 dewletan ê. Eke Filîstîn zî bibo dewlet, benê 23 dewletî. Mesela, nê hereketê ma yê sîyasî esla nêvanê "Filîstînijî wa dewleta xwu îlan nêkerê." Labelê ewro yew parçeyê welatê kurdan de tayê hereketê sîyasî wazenê referandum bikerê, meylê şarê xwu bimusê -referandum bi xwu fealîyetêko "demokratîk" o- ancî zî nêverdanê.

Caran behsê faydeyanê dewlete nêkenê. Oxro ke seba her miletî dewlete çimeyê eslî yê heyatî ya. Garantîyê cuya mîlî ya miletî ya, garantîyê ciwînayişê ziwan, kultur û nasnameyê mîlî yê miletî ya. Garantîyê wayîrvejîyayişê sînoranê welatî, warîdatê sererd û binerdî ya. Tu milet nêeşkeno bêdewlete bimano yan biciwîyo, mileto bêdewlet mîyan ra helîyeno, beno vîndî şino. Ha eşkera yo, eke kurdî zî nêbê wayîrê dewlete, zaf nê, pancas serrî badê cû keso ke kurdkî bizano nêmaneno.

Nê rêxistin û hereketê sîyasî gama ke vera dewletbiyayişî de vindenê, di çîyan aver anê. O yewin, bê ke tu çime/kaynak nîşan bidê, dewrê neolotîkî ser o dergûdila teorî kenê û nişkave resenê ewro, vanê, hêzê çekdarî yê dewlete estê, coka "dewlete wasitayê şîdetî ya." Perdeyêko "hûmanîter" ancenê rîyê qalanê xwu ser, vanê "şîdet baş nîyo" coka wa kurdî zî xwu fikrê dewletbiyayişî ra dûrî bigêrê, "a-dewlet" vinderê.

Êyê ke naye vanê, destê înan de zî çekî estê û ê bi xwu zî şîdet tetbîq kenê. Şîdeto ke ê tetbîq kenê, şîdetê zafê dewletan ra zêdeyêr o. Labelê nêvanê destê rêxistinan de zî çekî estê, coka "rêxistin û hereketê sîyasî wasitayê şîdetî" yê, înan ra dûr vinderê. Madem hêzê çekdarî û şîdet baş nîyê, madem hûmanîstîye, demokrasî û azadî baş a, çira rêxistinan dest de sîleh esto? Mucadeleyê hûmanîzmîye, mucadeleyê seba demokrasî bi metodêko hûmanîter û demokratîk dîyeno.

Helbet dewletî şîdet tetbîq kenê. La qet nêbo, yê dewletan qanûn esto, eke adil bê, û çarçewaya qanûnan de hêzê xwu yê çekdarî seba nîzamê sosyalî bikar biyarê, problem çin o. Mesela, dewleta farsan, dewleta tirkan û dewletê ereban vera miletê xwu de rîayetê qanûnî kenê, seba miletê xwu "wasitayê şîdetî" nîyê, tam eksê ci, miletê xwu rê çimeyê heyatî yê, garantîyê ciwînayişê ziwan, kultur û nasnameyê mîlî yê. Tena vera ma kurdanê bindest û koleyan de "wasitayê şîdetî yê". Tertele, qirkerdiş, enfal, jenosîd… heme ma ser o tetbîq kerdê.

Dewletî qanûn nanê ro, qanûnê xwu îlan kenê, heme şarê xwu pê hesnenê ke, bi eno qayde qanûnê ma esto, gereka şima rîayet bikerê. Labelê yê rêxistinan û hereketanê sîyasî, qanûnê xwu çin o. Yê rêxistinan îdeolojî û qedexeyê xwu estê, emir û fermanê xwu estê, talîmatê xwu estê. Nê zî, sey qanûnê dewletan îlankerde û muşexes nîyê, tim vurîyenê û cebren tetbîq benê. Mesela, heta vizêr-perey, tayê rêxistinanê ma vatêne, "Êyê ke dewlete nêwazenê, qîmê xwu bi otonomî anê, xayîn ê." Ewro zî vanê "Êyê ke dewlete wazenê xayîn ê." Bi eno qayde, normê hereketanê sîyasî binakokî yê, keyfî yê. Ewro yew tewir ê, meşte yewna tewir ê.

Argumanto bîn yê înanê ke vanê dewlete kurdan rê baş nîya zî eno yo. Vanê "Partîyê ke wazenê referandum bikerê, sîyaseten zeîf kewtê, wazenê zeîfîya xwu bi referandum kamufle bikerê." Bê delîl, bê îsbat vanê, tu îstatîstîk nîşan nêdanê. La esasê xwu de hêzê ke wazenê referandum bikerê, tarîxê xwu de caran hendayê ewroyî hêzdar û xurt nêbîyê; hem hetê çekdarîye ra, hem hetê tecrubeyê polîtîka û îqtîdarî ra, hem hetê kadroyan û dîplomasî ra, hem hetê çapemenîye ra… Ewro hetê zafê dewletanê dinya ra dereceyêko berz de muxatab qebul benê.

Rêxistin û hereketê sîyasî ke ewro vera referandumî de vejyenê, eke vajê, wa nê partî dewlete nêno ro, ma bi xwu nanê ro. A game, merdim heta dereceyêk înan fam keno. Çimkî mîyanê hêzanê sîyasî de tim reqabet esto, hesed esto. Labelê mesele o nîyo. Esla! Esasê meseleyî, nêwazenê kurdî dewlete ronê. Vanê kurdan rê dewlete heram a, vanê wa kurdî tim kole bê, mîyanê tirk, fars û ereban de bihelîyê, vindî bibê. Çira? Çimkî fars û tirk û erebî winî wazenê. Polîtîkaya înan a mîlî winî ya. Dewletanê înan Kurdistan xwu mîyan de pare kerdo, kurdî kerdê koleyê xwu. Naye ra weş çi esto?

Mucadeleyê dijê dewletbiyayişî, enê rojan de, eno merhele de, sey mucadeleyê eleyhê referandumî de beno. Nê mucadeleyî de, merdim eşkeno heta dereceyêk îdarekaranê rêxistinan û hereketanê sîyasî fam bikero. Senî yanî?! Yanî merdim eşkeno sey texmînî vajo, beno ke wezîfe girewto, her çî mumkin o! La merdim nêeşkeno kesê ke înan dima şinê fam bikero. Çimkî zaf kesî tewr tay qasê îdarekaranê rêxistina xwu, vera dewletbiyayişê kurdan ê. Kurd o, la nêwazeno kurdî ver bi dewletbiyayiş şirê. Vindertişêko bi şuûr nîyo helbet, tena seba ke rêxistine yan zî hereket dewlete nêwazeno coka ê zî nêwazenê. Eke hema siba serê sibayî, şefeqêk, ma hewn ra weriştê ke rêxistin yan hereketî vato ma dewlete wazenê, ê zî tavilî do biwazê.

Tîya de fikrê mi eno yo. Ma ferz bikin, însanêko sey mi, kesêko edetî, sade, mîyanê şarî ra. Zaf normal o ke xwu rê bibo terefdarê yew rêxistine yan yew hereketê sîyasî; bibo dildar, xizmet bikero, heta bibo mîlîtan zî. Labelê gereka tim wayîrê ê fam û ferasetî bo, geraka bizano berjewendîyê miletê xwu û berjewendîyê rêxistin yan hereketê xwu yê sîyasî têmîyan ra vejo. Gereka rêxistin yan hereketê xwu yê sîyasî milet û welatê xwu ra muhîmêr û verêr û berzêr nêvîno. Gereka menfîetê milet/mîlîyet û welatê xwu esas bigêro. Çimkî rêxistin yan hereketê sîyasî muwaqet ê; ewro estê, meşte çin ê. La milet, welat, dewlete daîmî yê, eslî yê, heta bi heta estê. Mesela, gereka zaf rehet bieşko biperso vajo "Bawo, şima vizêr-perey vatêne êyê ke dewlete nêwazenê xayîn ê, la ewro şima vanê êyê ke dewlete wazenê xayîn ê! Eno çi îş o? Dê vajên hela…"

Tefekur û persêka winasî de derdêko şexsî çin o, tena endîşeyê milî esto. Senî ke merdim tutanê xwu, ewladê xwu fikirîyeno, gereka merdim o qayde îstîqbalê miletê xwu zî bifikirîyo. Ma ferz bikin, eke yew biperso, a game, hîna zaf terefdarî galim kenê. Êyê ke meylê xwu dayo rêxistin û hereketanê sîyasî ser, dildarê înan. Her kesî ra ver, ê gal kenê, ê êrîş kenê, ê çaqukêşî kenê…

Hedîsêk esta, vanê, xortêk rojêk şino meclisê pêxamberî, vano "Ya pêxamber, ez xwu rê fikirîyena, ez vana belkî Homa çin o!" Eshabeyî hêrs benê, kenê ke lajekî bidê fekê kalme û şimşêran. La pêxamber nêverdano. Sakîn, bi peşmirîyayiş vano "Şikir ke merdimê winasî zî mîyanê miletê mi de estê." Çimkî pêxamber xwu ra bawer o, lajekî rê îzeh keno.  

Bî daçewres serrî Kurdîstanê Bakurî de ma pêro mucadele kenê. Kurdistanê Bakurî de, gwunîya ma ser o, gwunîya tutanê şarî ser o se ra vêşêr, qasê 120 beledîyeyî 17-18 serrî destê partî de bî. Derûdormeyê beledîyeyan de bi seyan dem û dezgeyî û şirketî ronîyayî, bi seyan komeleyî awan bîyî, bi seyan lewheyê girdê fîyaqayinê "demokratik" û "özgür"î aliqnîyayî, dezgeyê çapemenîye, radyo û televîzyonî, merkezê kultur û hunerî, kovar û rojnameyî, bi hezaran kadroyî sey memur yan sewbîna statu de îstîxdam bîyî…

Peynî de se bî?

Dewleta şarî pay geyra ser. Seke xwu rê qurtêk awe bişimo, heme girewtî. Partî yan zî hereketê sîyasî muflis mendî! Kesî pitî kerde? Nê! Kesî tu veng xwu ra vet. Mi bi xwu nêdîyo kesî vato çit zî. Seke çin bîyê xwura, seke hewn bo. Oxro ke yew sîstem ronîyabi, hende xwu ra bawer bî, game ke yewî ra hêrs bîyêne vatêne "Şarê ma şima tifê xwu de xeniqneno!" Kanê şar?

Heta goristanî bîle heme erd ro xurdexaş kerdî. Bakur de muyeke nêmende. Sifir! Neke sifir, binê sifrî yo ewro. Ez senî zana? Mesela, ê rojan çend hebî parlementerê ke teber a mendê, tîya park de niştî ro, va "Ma nobeta wijdan û edaletî gênê."

Ez hetanî şan ê doran ra, ê kuçe û kolanan ra geyraya. Kes ê semtî ro bîle nêvîyart. Wad bo! Barîyerê ke polîsan ronaybî, zereyê parkî de bî. La înan mîkrofonê televîzyonan rê va "Polîsan barîyer nayo ro, coka şarê ma nêame." Eno vate şarê Dîyarbekirî rê heqaretêko zaf pîl bi. Çimkî her kes zaf baş zano, şarê Diyarbekirî, vera bombayan de, vera tank û panzeran de, vera guleyan de bi seyan rey meydanî kerdê pir. Yew barîyer çi yo ke!

Şar xwura nêame ê doran. Nika ez çimanê sereyê xwu ra bawer bikerî yan rojname û televîzyonê ke propaganda kenê ra? Ancî înan va "Wa kes nêxapîyo, netîceyê referandumî ha meydan de!" Belê, se ra 67.57 şarê Diyarbekirî referandumê tesdîqkerdişê sîstemê serektîye de va "Nexêr". La her kes zano, kamî ke vato "nexêr" înan dima nîyê. Êdî şar çin o! Hende mucadele, hende gwunî, hende kede, hende ezîyet, hende cefa… To awe de ray kerdî şî. To şar verda?

Eke ti wayîrê dewlete bîyêne, kes eşkayêne beledîyeyan destê to ra vejo, memuran û kadroyanê to kar ra bierzo, goristananê to xurdexaş bikero? Zaf eşkera yo, eke dewleta to çin bo, ti nêeşkenê pê rêxistinan, pê îdeolojî û partîyan tu havile bikerê. Îsbatê xwu ha meydan de. Bê şik û şubhe yo. Dewleta to çin bo, seltenetê to textî ser o nîyo; textikan ser o yo, darikan ser o yo!

Mi gama bîne va, yew argumantê înanê ke vanê dewlete baş nîya eno yo ke, vanê, êyê ke wazenê referandum bikerê, sîyaseten zeîf kewtê, wazenê zeîfîya xwu bi referandum kamufle bikerê. Esasê xwu de eno tesbît ewro tam seba Bakurî ca de yo. La "Keçelo nameyê mi nameyê to kelaya mi sereyê to!" Bakur de pel nêleqeno. Şaro ke eşkayêne dişmenî tifê xwu de bixeniqno nêmend! Labelê qet behs nêkenê nêvanê Bakur de se bi, çi qewimîya. Nêvanê kanê Amed, kanê Mêrdîn, kanê Xerzan, kanê Botan, kanê Serhed, kanê Dêrsim? Kanê Farqîn, Cizîre, Sûr, Qoser, Nisêbîn, Varto, Şirnex, Gever? Kanê dewî, kanê bajarî? Kanê mitîngî, kanê numayişî, kanê kepengî? Şo û bê, Şingal! Hey gidî dinya hey!...

Sîyaset o; goşto sûro gilover o; vizêr vatêne eza ke ez a, ewro vano nêharê, key mi vato? Ez merdim zana, seba îdeolojî her hawa heqaret bi mi kerdo, nengê dinya mi ra çînayê, ewro ha beledîye de xizmet keno, vano "Serekê Şaredarîya Dîyarbekirî Cumalî Atîllayî pê yew beyanat 19ê Gulane Yadkerdişê Ataturkî û Roşanê Ciwantî û Sporî bimbarek kerd..." Ne pîyaz werd ne fek veşa!

Vanê wexto ke Umer bîn Xettab xelîfe biyo, camî de xutbe dano, vano "Eke ez heq ra averê bî şima se kenê?" Xortêk dest erzeno qevda şimşêrê xwu vano "Ez do to bi şimşêrê xwu biyarî rayir!"

Gereka ma zî bieşkin yew-di qalan vajin, qey qîyamet nêwurzeno? Madem her kes raşt o, a game kam çi vano wa vajo, zerarê xwu çin o. Eke nengan nêçîneno, heqaret nêkeno, îftîra nêkeno, propagandaya sîya nêkeno, bi delîl û îsbat vano, bi dîyarde û fenomenan vano, vatiş ra çîyêk nêşehtîyeno.

Heto bîn ra, eke tayê merdimî îdeolojî ra zaf heskenê, vanê bê îdeolojî nêbeno, zerarê xwu çin o. Ez bi xwu vana îdeolojî dogma ya, tu eleqeyê xwu bi îlm û zanist çin o. La ancî zî, wa îdeolojî zî bibo, ez qebul kena. Îdeolojîyê tirkan esto, yê farsan esto, wa yê kurdan zî bibo. Temam. Îdeolojîyê tirkan dewleta xwu, alaya xwu, sînoranê welatê xwu, miletê xwu, ziwan û kulturê xwu, tarîx û nîjadê xwu, heta bi yew xîçika welatê xwu zî sey tabu paweno, miqat keno. Gelo qey îdeolojîyê to nêvano alaya kurdan, welatê kurdan, dewleta kurdan? Beno ke vajê îdeolojîyê tirkan nîjadperest o, yê ma demokratîk o. Baş o. Madem îdeolojîyê to demokratîk o, qey nêverdano şar xwu rê bi hawayêko demokratîk refenrandum bikero? Eno senî îdeolojî yo ke, temamê miletê dinya wayîrê dewleta xwu yê, kesî rê îtîraz nêkeno, tena vano dewlete kurdan rê heram a?

Ez winî biqedênî, way û birayên, eke tayê kesan nîyet kerdo qedera miletê ma de kay bikerê, heta bi heta ma koletîya hîrê miletan de verdê, gereka ma musade nêkin. Heqê ma yo, gereka ma zî bibin wayîrê dewleta xwu. Wa dewleta ma bibo wazenê wa Heso gawan yan Huso şiwane rono. Çi game yan fealîyeto ke kurdan ver bi dewletbiyayişî beno, raşt o, heq o, meşrû yo. Gereka ma heqe ra, raştîye ra xwu averê nêkin! Eke dewleta ma çin bo, tu çîyekê ma çin o! Ez hêvîdar a ke miletê ma Başûr de, roja 25 êlule 2017 de referandumê xwuserîye de muzafer bo, Homa miletê ma nêdo şerme înşalah.

Na xebere 5556 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.