zazaki.net
27 Gulane 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
22 Êlule 2018 Şeme 13:30

XAPA BABÎ

Arêkerdox: Xetîb Erdoğmuş
Mintîqe: Dara Hênî

Cêk ben cêk nêben. Yow bayî û hîri lacê yî bên. În yow dewe di cuyênî. Bayî zaf xewatox o, dewe di en zaf erd û heywon yî estî.

Mêrik lacon xwu zewecnenû, pêron kenû warî kîyî, yîn herg yow rî dewe di yow bon virazenû. Yîn kenû ciya, erdon û heywonon xwu keno bari, teslîm lacon kenû.

Zemon ser di şinû. En merdim hîni benû extîyar. Nêşken xwu rê desmaj zî bigêrû. Cînî yî zî mirena, we teyna binî qulê bonî di monenû. Vêwî vercû yow pironî nonî donê ci la dima hîn nînê, lacî zî nêûnyên ci.

Mêrik zaf kûno halî xwu ver. Yow roci, wurzenû doşêk xwu donû wera, qazme û wuye gênû, binî cayê xwu kenenû. Yow teneke gênû şinû vêr asinkarî, fekî tenekî lehîm kenû û onû dekenû zerê a çali, herrî dekenû ser, zê verî hêna doşekî xwu anû ser di kenû ra.

Benû sêr suwê, vêndenû tornî xwu yê laci pîlî, vonû:

-Şo vêndi bayî xwu, wa lez bêrû. La çowî pê mehesni!

Torn şinû bayî ra vonû:

-Bawo pîrik mi vonû wa bêrû.

Laci pîl donû ra şinû verî bayî. Bayî miyon cê ra wurzenû, vonû:

-Bê, en doşeki wedare, îta bikeni.

Lac şaş monenû. La vatê bayî kenû. Doşeki donû wera, binî doşekî kenenû, hûnyênû eg yow teneke vecîya, ho lehîmkerde. Bayî lacî ra vonû:

-De hêna zê vêrî teneke cayê ci de rone û doşek bierz seri.

Laci vatê bayî kenû. Bayî lac ra vonû:

-Lawêm, teneke heme pere û zerd î. Çow ra mevaci ha! Wext ez merda, bê veci xwu rî beri, wa to rî bû. Bironê xwu pê mehesni!

Lac kêf kenû. Şinû kîye, cinî ra zî vonû. Cînî keyf kena, vazdona şina mîr alewena, towqi nona ser, vistorî rî nono toraqin pojena. Mêrde gênû şinû hetî bayî ra. Bayî hûnênû, eg laci ame, yow sînîya pîl ha dest id. Bayî nonî xwu wenû, lacî xwu ra vonû:

-Lawêm, eka ra pê to mi rî çîki ardi se, timi serî suwê biyar, wa çew to nêvînû.

Yow mude ra pê vênenû tornî xwu yî lacî miyonîn, ti ra vonû:

-Şo vêndi bayî xwu la wa çow pê nêhesîyû.

Torn şinû bayî xwu ra vonû:

-Bawo pîriki mi, ez kerdi ra, va bayî xwu ra vaci wa lez bêrû û çow pê nêhesnû.

Laco miyanî şinû vêrî bayî. Bayî miyon cê ra wurzenû vonû:

-Bê, en doşeki wedari, bikeni.

Lac şaş monenû la vatê bayî kenû. Doşeki donû wera, binî doşekî kenenû, hûnênû eg yow teneke vecîya, serî yî zî ho gurete. Bayî lacî ra vonû:

-Temom. Lawêm hêna zê verî deke cayê ci, doşekî mi berz seri.

Laci vatê bayî kenû. Bayî lacî ra vonû:

-Lawêm, goşonî xwu aker û goştarîya mi bikeri. Aw teneke pere û zerdî hê dekerde. Çoyî ra mevaci. Wextî ez merda, bê veci beri, wa to rî bî. Bironê xwu pê mehesni.

Lac kêf kenû, lew nonû bayî dest ra, vecîyenû şinû kîye. Vênenû cinî, behsî bayî kenû. Cinî zî kêf kena. Lac yow dîk sarbirnenû, kenî sûr benû bayî rî. Bayî hûnênû, eg laci miyonîn hami, goştî dîkî ci rî ardû. Bayî goştî xwu wenû, lacî xwu ra vonû:

-Lawêm, eka ra pê to mi rî çîki ardi se, timi nîmeroci biyar, wa çew to nêvînû.

Bayî pîzê xwu kenû de. Benû roji bîn. Vênenû tornî xwu yî lacî qijî, vonû:

-Şo vêndi bayî xwu la wa çow pê nêhesîyû, wa bêrû mi vînû, ez yî ra yow çî vona.

Torn şinû bayî xwu ra vonû. Laci donû ra şinû vêrî bayî. Bayî yî ra zî eynî çî vonû. Lac kêf kenû, şinû lew nonû bayî dest, vecîyenû şinû kîye. Vênenû cinî, behsî bayî kenû. Cinî zî kêf kena. Laci şinû yow tuşk anû sarbirnenû, pojenî, gênû şinû hetî bayî ra.

Bayî hûnênû egi laci ame, yî rî goşt powto ardo. Bayî goştî xwu wenû, lacî xwu ra vonû:

-Lawêm, eke to mi rî çîki ardi se, timi şon di biyar, wa çew to nêvînû!

Hendî lacî û vêwî û tornî tim dormalê yî di gêrenî. Yow dore nêdonû yewî, miqatî bayî benî. La yow het ra zî mêrgî yî pawenî. Ha eyr bimir, ha suwa. Labelê bayî hend lez nêmirenû. Bayî halî xwu ra memnun o. Werî yî wext id yenû ver. Serî suwê noni toraqin wenû, nîmeroci goştî dîkî, şon di goştî bizon wenû.

Welhasil zaf zemon badêna, yow roci, sêr suwê şinî hûnênî, egi bayî merdû. Hîri hemi lacî zî keyf kenî la bewlî nêkenî, vonî wa çew pênêhesîyo, ay semed ra bayî rî bermenî. Yow berme nonî rû, hetî bermê ra çew nêresenû çewî.

Tirmî bayî benî şonî kefen kenî benî comî. Herg yow laci xwu ver ra vênenû malon, malê yenî ser di wonanî.

Hema tirm defin nêkerdû, lacî sêr mezêl ra bên vîni. Laci qiji lez kenû wuye gênû resenû verî berî bayî, la hûnênû eg birû miyonîn zî wuye ho dest id şinû zere. Vonû:

-Birêm, ti hê şinî ça?

Vonû:

-Yew emanet ha zere di, ez şina gêna. Ayê to çina ya, ti qey hê yenî?

Bire şik kenû ki bayî yî ra zî vatû, vonû:

-Hero bayî to ra zî vatû! Çîk nêbenû, aw teneke min û to rî piya vecenû. Çoyî ra mevaci, ma xwu beynete di kenî bari.

Ber kenî a, hûnênî, egi birawo pîl ho zere di, binî cê bayî kenenû. Birawo pîl vonû:

-Wilay bayî ma pirun ra vatû! Çîk nêbenû. Ma teneke kenî hîri bari.

Erd kenenî, teneke vecenî. Lez kenî, fekî tenekî kenî a, egi çi aker! Zerê tenekî ho pirrî silî herî!

Hîri hemi peyê milî xwu vîlnenî şinî.

Resim: Fatoş Yalçınkaya

Na xebere 1934 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.