zazaki.net
27 Gulane 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
23 Nîsane 2015 Panşeme 10:22

Roja Sîyaye

Zerîn Azrawa

Şewe tarî bî. Vizik nêasayêne, ti engişte çimî yewî bikuwên pê nêhesîyayêne. Mi lezûbez ra lingî nayêne têvero, mi vatên ez yew heli verî biresî keye. Ez bîya nêzdîye yew çilaya kuçeyî. Wetê kuçeyî de yew dare esta, çila roşnê xo kişte ra dana satê dari ro. Binî dari de yew qeretûn aseno, paştîya ey ha hetê mi ra, rîyê ey nêaseno, sereyê xo cenayo satê dari ro her di destê xo zî nayê serê sereyê xo wa, o tewir ho vinderte. Pejnê linganî mi şî ci, ê nişka xo hetê min a tada, a heli çimanî ey ra yew şewqo sey adirî vindert, yew awa serdin û yew awa germin bî sereyê min ro, mi paştî ra ameye war, muyê mi bî teli-teli, dest û lingê mi engilisîyayî, mi ver ro amey war. Zarê mi qerifîya. Mi bi teverî îradeyê xo di gamî pey de eştî, mi va ez biremî, lakim ez cayê xo de menda, linganî mi xo neherikna. Bî pirt-pirtê zerrîya mi, mi va, helê mina peyên a. Xora yew şewe cuwaver mi televîzyon de fîlmê Wolf Mannî (almankî: merdimo verg) temaşe kerdbî, mi xo bi xo va, ini muheqeq Wolf Mann o. Ey hêdî-hêdî hetê mina di-hîrê gamî eştî, kewt roşnê çila, ez rinda-rind ewnîyawa ci ra, eki lajê emê min o.

Çimê ey bibî sûrî, bibî sey bizwatê adirî, hesirî bibî zereyê çimanê ey, sey yew gola bêbine, ne hesirî ameyêne tever ne zî şîyêne war, o tewir sey cemedî zereyê çiman de cemedîyaybî. Wexto ke roşn dayêne çimanê ey ro, o roşn zereyê hesiran de bîyêne yew eks, sey yew mexlûqatê xeybaneyî o kerdêne tewirêk, gijîkê ey kewtbi ser, kiftî amebî war, bibi qûz, hal ra kewtbi hal.

Mi va:

- Emza, ini çi hal o, çi qewmîyayo? To zarê mi qerifna!

Mi ra cayê çî va, mi qet silawat nêkerd ke o ho se vano, hendo ke yew nûzî ci ra vecîyayene, hewa diyine mi pers kerd, lewê ey recifîyayî, hew-hewna, qisê hendo ke beynateyê lewane ey ra vecîya û va:

- Xalkêna, cimeperse!

Mi va:

- De vaj, vaj. Se bîyo?

Hîn payanî ra zî nêeşkîyen vindiro, herindê xo de nişti rû, sereyê xo eşt bênatê her di destanê xo û va:

- Roja mi roja sîya ya...

Ez kewta teşwîşe, mi xo bi xo va, eceba cayê çi bîyo emê mi yan zî inî rojê peyênî zaf nêweş bî, lakim yew roje cuwaver mi sere dabi pirye, hîn bibî başe.

Mi va:

- Ero ti qey nêvanî, se bîyo, nîyo cayê çî bîyo emê mi ti mi ra nevanî?

Va:

- Lîya xalkêna, cimeperse, ina ke ameya mi sere de kutikê binê dêsan ser nêameya, rojê mi roja sîya ya. Mi rojsîyayêr! Mi key xo ra xeyr dîyo ke ez ewro bivînî...

Mi va:

- Hala-hala! Ero binê ê ziwanê to de çi esto, ti çira hîn nêqelibnenî tever, nîyo ti gêrenî mi meraq ra bikişî?

Yew uffîya xorîne ante, sey varanê wisarî hesirî çiman ra ameyî war, erdi ra yew çengê herre girewte kerdi xo sere ro, o tewir hesirê ey gewelîyayî fekê ey ra û herre bîye tîyemîyon û va:

- Mi çi bekle kerdên, çi bi...

Mi va:

- Ero hîn vaj! Ti babîk çinê bî, se bîyo, peynîya dinya ameya xeberê mi çin a, kes merdo, nîyo cinîya to, to ca verdaya?

Va:

- Erê xalkêna, mi vatên mi rê yew laj ho beno, laj! Cinîya mi ewro bîye weşi, kêna arda, kêna. Wa ez bimerdên mi ina roja sîya nedîyen.

- ?

 Ez kowta binê çenganî ey, mi warizna we, cil-milê ey herr û toz ra pak kerdî. Mi veng da yew taksî, şirawit keye.

Na xebere 7850 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.