zazaki.net
22 Temmuze 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
07 Tebaxe 2009 Îne 10:52

Qumandar Û Esker

[Hîkaye]
Roşan Lezgîn

Qumandar Û Esker

Roşan Lezgîn 

Qumandarî venga eskerî da, va:

- Esker! Bê tîya!

Esker bi vazdayîş ame. Eskerkî silam da. Vera qumandarî de, emrê ey de amade vindert. Va:

- Emr bike, qumandarê mi.

Qumandarî va:

- Ti çi yî, çi kare yî? Wezîfeyê to çî yo?

Eskerî va:

- Qumandarê mi, ez esker a. Wezîfeyê eskeran dişminî reyde şer o. Esker welatî paweno.

Qumandarî va:

- Madem ke wezîfeyê to dişminî reyde şer o, ma vajin ke, anika dişmin ha vera ma de, êrîş keno. Ti se kenî?

Eskerî va:

- Qumandarê mi, la ez vindena! Çeke ha destê mi de. Ez mewzî gêna, çeke dana nîşanî ser û nana pira…

Qumandarî va:

- Baş o. Ma ferz bikin ke, dişmin hem vera ma de hem zî polê rastî de esto û êrîş keno. A game ti se kenî?

Esker fetelîya ewnîya polê rastî ra. Seke birra zî dişmin hem ha vera înan de hem zî ha polê rastî de û êrîş keno. Winî ard verê çimê xo, fetelîya qumandarî ser, va:

- Qumandarê mi, qey ez texsîr kena! Hem ê ke vera ma de yê, hem zî ê ke polê rastî de yê, ez êrîşê her di hetan zî kena. Ez çeke nana her di hetan ra.

Qumandarî va:

- Baş o. Ma wina ferz bikin ke, dişmin hem vera ma de, hem polê rastî de û hem zî polê çepî de esto, misêwa ha êrîş keno. A game ti se kenî?

Esker bineyke şaş bi. La leze hêşê xo ard pêser. Polê çepî ser fetelîya. Ewnîya. Dima fikirîya. Winî ard verê çimê xo, seke rasta zî dişmin ha her hîrê hetan ra êrîş keno. Herhal çimê ey birna. Coka, fetelîya qumandarî ser, va:

- Qumandarê mi, ez şêna hem înanê vera ma de, hem înanê polê rastî de û hem zî polê çepî de şer bika. Ez şêna her hîrê hetan ser zî pirana. Ez yew gule nana dişminê polê rastî ra, yew gule nana ê vera ma ra, ez fetelêna, yew gule zî nana ê polê çepî ra. Bi no hawa ez êrîş kena, her hîrê hetan ra ez dişminî reyde şer kena…

Labelê qumandarî qîmê xo pê nêard. Nara va:

- Hero esker! Ma vajin ke, dişmin hem ver ra, hem kîşta raste ra, hem kîşta çepe ra û hem zî pey ra êrîş keno. A game ti se kenî?

Esker tam şaş bi. Ard verê çimo xo ke; dişmin hem ha vera înan de, hem polê rastê înan de, hem polê çepê înan de û hem zî peyê înan de kewto meterîs û misêwa êrîş keno. Hewna, ard verê çimê xo ke, ey zî dest eşto darê tifingî, çok dayo erd, hem êrîşê dişminê vera înan, hem ê polê rastî û hem zî ê polê çepî keno. Teqî û reqî ya, vindertiş çin o, misêwa nano piro. Labelê, derheqê hetê peyî de şaş mend. Her hîrê hetan ser zî şênayne fetelîyo û çeke pirano. La no mîratmendeyê hetê peyî! Ewnîya ke nêşêno xo fetelno kîşta peyî ser. Tede mend. Senî cewab bido? Vaco çi? Nêzana. Ewnîya zereyê çimanê qumandarî ra. Qumandar bi heme heşmeta xo pawibê cevabî bi.

Eskerî dorê xo ra ewnîya. Qurtikî ginay qirike ro. Bêçare mend. Bineyna fikirîya. Waşt vaco, “Hetê pey ser, hema ti pirane! Qey ti nênanê pira?” Wextê şermî nêbi, feqet rîyê ey nêgirewt.

Axir fetelîya qumandarî ser, va:

- Qumandarê mi, qey bê mi sewbîna eskerê to çin o?

Na xebere 2754 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.