zazaki.net
22 Gulane 2024 Çarşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
22 Gulane 2012 Sêşeme 11:29

Pîre û Pişe

Arêkerdox: Xeyrî Yaşar

Yew bî yew çin bî, yew ca de pîrêk bi pişa xo ciwîyayne. Rojêk pîre veng dana pişa xo û vana:

-Şo adir weke û quşxaneyê ma bide ser, wa awa ma bibe germin.

Pişe kena nêkena adir wenêbeno. Ewnîyena çeqêk adir ha uca de yo. De pişe ya! Ca de mîza xo kena adirî ser û o çele zî şino hewn a. Pişe pîze fereknena, nata-weta ewnîyena kena ke çîyêk binano xo fek ra. Belê, mast ha cayê xo de sey vewre bereqîyeno. Pişe hêdî-hêdî xo kaş kena vera mastî. Pişe mast vena û xo kena mird. Xora barê çimê xo zî nêverdena. Dima şina serê kuwarî nexş kena û xo mezeqnena. Pîre yena keye ke çi bivîno! Adir-madir çin o. Pîre vana:

-Erê pişê to qey adir wenêkerd?

Pişe vana:

-Wilay ez nêeşkaya adir wekerî la çeqêk estbi, o zî mi kerd hewn a.

Pîre hewna persena:

-Ê to çi sebeb ra mast werd?

Pişe zî cewab dana:

-Ez bibîya vêşan û mi werd. Qey ez pîzeyê xo mird nêkî?

Nê têveronayîşî ra dima pîre xo bi xo vajîyena vana, “ez heyfê xo senî ti ra bigêrî?” Naye ser o fikrîyena. Dima planê xo virezena. Meqesêk gêna xo dest û şina kuwarî ser, verê pişe de nişena ro. Gilaya pîre derg ê. Pîre gilanê xo û boça pişe cira kena. Barî û warî kewena pişe ser. Pişe pîre ra vana:

-Boça mi bide!

Pîre vana:

-Temam ez dana to labelê ti zî şo mastê mi bîya hema?

Pişe şina verê manga û vana:

-Şit bide mi bena kena mast, dana pîre boça xo gêna, şina keyeyê xalanê xinzîran û çemçeqanê binê gozêran.

Manga vana:

-De şo mi rê vaş bîya ez şit bidî to.

Pişe mil kena çewt û şina merge ra vana:

-Mergê! Vaş bide mi, ez bena dana manga, manga şit dana mi, ez bena kena mast, dana pîre, pîre ra boça xo gêna, şina keyeyê xalanê xinzîran û çemçeganê binê gozêran.

Merge vana:

-De şo mi rê awe bîya ez biwerî.

Pişe bineyna mil kena çewt û şina hênî ser derdê xo wina vana:

-Hênî! Awe bide mi bena dana merge, vaş gêna dana manga, şit gêna kena mast, dana pîre, boça xo gêna, şina keyeyê xalanê xinzîran û çemçegane binê gozêran.

Hênî zî edet nêxerepneno û vano:

-De şo mi rê hewt hebî kênan bîya wa serê mi de kay bike.

Gure bi zor. Pişe şina kênan ra waştişê xo vana la kênayî zî xo lingan ra gêrenê. Ê zî solan wazenê. Pişe şina verê solderzî. Vana:

-Solderz! Solan bide mi, ez bena dana kênan, yenê serê hênî de kay kenê, awe gêna dana merge, vaş gêna dana manga, şit bena kena mast, dana pîre, boçe gêna, şina keyeyê xalanê xinzîran û çemçeqanê binê gozêran.’’

De biewnîye gureyê Homayî ra. Solderzî zî boya hakan kaş anta. O zî di hebî hakan wazeno.  Pişe xo bi xo vajîyena vana, “wilay miletî nîyet xerapnayo la ez se bikî boçe hîna ferz a.” Şina serê siloyî kerge ra hakan wazena. Kerge zî înanê ke nîyet xerepnayo, înan ra ya. A zî qut wazena. Êdî moralê pişe gelek beno xirab. Şina kuwarî ra vana:

-Kuwarî! Qut bide mi, bena dana kerge, hakan gêna, solderz weno, solan dano, kênayî solan pay kenê serê hênî de kay kenê, awe gêna dana merge, vaş gêna dana manga, manga wena şit dana, kena mast, dana pîre, boçe gêna şina keyeyê xalanê xinzîran û çemçeqanê binê gozêran.

Kuwarî zî ci ra vano çamur bîya bisawe mi ra hema ez qut dana to. Pişe no waştişê kuwarî zî ana ca.

Hema qut gêna bena dana kerge, kerge wena hakan dana, solderz gêno weno dima solan dano, kênayî kenê pay serê hênî de kay kenê, awe gêna dana merge, vaş gêna dana manga, manga wena şit dana, bena kena mast dana pîre, boçe gêna, şina keyeyê xalanê xinzîran û çemçeqanê binê gozêran.

Sanika ma zî tîya de qedîya.*

_______________

*Na sanike “Newepel, Rojnameyo kulturî yo 15 roje, Hûmare 24, Dîyarbekir 01-15 adare 2012, r. 7” de weşanîyaya.

Na xebere 5102 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
..
yaşar akdemir
xeyrî can meselayê pîro pisîng zaf weşa
12 Adare 2013 Sêşeme 22:17