zazaki.net
12 Nîsane 2024 Îne
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
22 Adare 2015 Yewşeme 10:04

Nêribê Axon û Nêribê Çulagon de Nomeyê Cayon

Amadekar: Bîlal Zîlan

Wexto ki kê Hêni ra vejîyayî û kê Gola Erci vîyarnayî, Nêribey dest pêkena.

Nêribê Çulagon û Nêribê Axon, mondê kodê cêrînî û Koy Pîr ‘Ezîzî û Koy Karzonî û heta Qotson o.

Kîşta rojawanî de heta Zixr û Kelkomi; kîşta cêrî (başûr) de heta Sarulek û Deyduwon û Espene û Balîyon û Bazgilon, Dilbi û Piseyli.

Cimsaq zî warey nêrbicon o. Sînorê Nêribey o corên Roy Cimsaqî, Akragi heta Tirmal o. Ino sînorê Pali yo.

Nêribê ‘Elîyon û Wisifon têkişti de yî. Deşta Şeynonî de yî. Pey yini di Nêribê Milikon û Nêribê Topalon esto. Ina mintiqayêka pîl a.

Nêribey (Nêribê eşîretî) verî şîyêni warey. Nomeyê wareyê yin Warey Vermelon, Cimsaq, Dikî, Merga Serêni, Merga Cêrêni, Minareynî û Me’lîfey î.

1) Nêribê Çulagon de Nomeyê Cayon[1]

Başûrê Nêribê Çulagon

Mêrtali (m)

Surekî (zh)

Kendo Sur / Kendsur (n)

Gorî (zh)

Lonê Heşî

Şiqa Dergi

Dimderg (n)

Xirbi (m)

Zerenceynî (n)

Keray Qizinêrî

Derew’ Çewt

Sêney ‘Sali

Derew’ Azgilêr

Golay Deli (m)

Fekgaz (n)

Kozekî (zh)

Zîyara Kewlî

Kewlî (zh)

Gemi (m)

Vakurê Nêribê Çulagon: Rojawanê Hêni ra dest pêkeno

Koy Hemra

Esparê Piseyli

Kerey Husdê Îbî/Îbo

Lewey Şeynonî

Dikî (zh)

Qiney Teyeron

Gomey Şe’bo

Çirey Muron

Dika ‘Usmono

‘Hîrri (m)

Mazarey (n)

‘Hîrrey Mazaro

Lingey Dayi

Çaley (n)

Hîrey Simo

Sêr Diko

Çirey ‘Ezî

Dehla Temî

Rar Pîriko

Lewey Şaşi

Quley ‘Usmonî

Dizik (n)

Veroj (n)

Teyera ‘Sali (m)

‘Hîra de’hla Temî

Dêrey (n)

Dêr Misay

Sertut (n)

Eynî Şerqî

Pey Koyê Çulagon, neqebê Dêrey ra dest pêkeno

Kerraw’ Gilor

Kerrey Bonêk

Pey ‘Sali

Pey Şaşi

Esparî (zh)

Kerrew’ nengû

Kerrey Îsmal Aẍayê Zorbon / Kerrey Îsmalî

Quley Vewri

Lûnî (zh)

Kerrey Hesti ‘eyş

Sîya Bazûn

Quley Quçî

Teyera ‘Eton

Golî Gayon

Dere w’ Şenik

‘Siyya Dilejgi

Dalpeka Zuray

Derey Bazonî

Eynî Melay

Xonzdolî (zh)

Quley ‘Evdî

Tirbey Cenîki (m)

Surherr (m)

Lewey’ Derey Bazoy

Qerwelî (n)

Pêrra / Pêrray (patîka)

Arrekî (zh)

Derey Kalî

Halasî/Alasî (zh)

Zîyara Dat ‘Umerî

Kalik-Ehmed (n)

Duzê Çulagon di Nomeyê Rezon û Hêgayon

Layey Qero

Şiqey Kewlî

Rez’ Saqo

Rez’ Melo

Qendiley Şe’bo

Layê Hesenî

Rez ‘Evdîno

Qendîley Key ‘Eldî Huseynî

Rez’ Sitî

Rez’ Îbo

Xoponey

Rez’ Qarço

Şiqî (zh)

Layey Bizo

Bin Teyeri

Eynixul (n)

Layi (m)

Zerenceynî (n)

Xînç Kerra Helasî

Doşey Şahînî

Qendiley ‘Ehmî

Asiregî (zh)

Qendîley Sînco

Bîrr Merr’elî

Derey Cino

Çirri (m)

Bîn Xecîti (m)

Bûston Meyremo

Zerrey Dewi

Bûston Îskon

Kindal (n)

Mezel ‘Hecîyo

‘Siya Qer

Derey ‘Hewzi

Derey Wasmono

Kuçey Bûstono

Mezelo Pîl

Feqîrek (Mezelê gedey pêçekon)

Daldere (n)

Mehleyî:

Mehley Remon: Vakurê dewi de

Mehley Simon: Rojawanê dewi de

Mehley Qemeron: Başûrê dewi de

Mehley ‘Usmonon: Mîyanê nê hîre mehlayan de ya

Çime: Ezîz Derdan

2) Nêribê Axon de Nomeyê Cayon

Cêr (başûr) de koyê Dibrî ra (sînorê Nêribê Çulagon ra) dest pêkeno hetê rojawonî ra şono cor (vakûr) û tadîyeno ver bi rojhelatî dewom keno.

Dibri (n)

Mêrtali (m)

‘Hersur (n)

Tehta Suri

Surekî (zh)

Mehlîfey (zh)

Rarê Dîyarî

Golay Diki / Golay ‘Elay

Dibrîyê Zeydon

Çingarekî (zh)

Golay Barî

Gilay Çingalî

Bazgiloni (m)

Golay ‘Elikî

Xilinciki (m)

Golay Karî

Rêsay ‘Hemî

Tehray Gûrtî

Lono Şinik

Kîştay Xilinciki

Lono Pîl

Derguşeki (m)

Deyduwono notê

Serê Zênekon

Deyduwono dotê

Lonê Puçon

Şiktey Qopî

Kerrey Qiralî

Gûrtî (zh)

Golay Mûson

Golay ‘Erebon

Dirriki (m)

Lewey Çalon

Gomey (n)

Kewlî (zh)

Zîyara Hecî Mehnî

Miqrêk (n)

Derey Awe

Tehtay Sîyay

Qotson (n)

Gola Xişni

Derey awi

Derey xori

Falekî (zh)

Gizingarey (n)

Kerrey Alsî

Xozkerey (zh)

Golay Adirî

Heyata Mehdê Musay

Derey Solsî

Karzon (n)

Qorîyê Mehdê Erebî

Çalekî (zh)

Qendîli (m)

Zêweki (m)

Lonay Heşî

Lema Adirî

Rarê Pîr Ezîzî

Pîr Ezîz

Serware (n)

Rarê Heyate

Heyati (m)

Rarê Dêrî

Dêre (n)

Tehtay Welî

Merga Cêrêni

Mergay Corêni

Mehtay Sîyay

Tehtay Kelon

Minareynî (n)

Derey Bazoy

Lingay Pirdî

Binê Pirdon

Cimsaq (n)

Duzê Nêribî

Sêrtut (n)

Dalderey (zh?)

Bostonê Welî

Qîlê Keleşî

Gola Pîli

Gola Şiniki

Hêgay Hacon

Ẍerz (n)

Kerrey Mexmelîlî

Xoponî (zh)

Simzêreki (m)

Birrney / Tirbay Kîşta

Dolekî (zh)

Firatî / Mezlonî

Lonekî (zh)

Hêgayo Yeh

Rezo Pîl

Binê Rezê Pîlî

Şiqî (zh)

Xalçekî (zh)

Xoponey (n)

Mergi (m)

Cuwenekî (zh)

Mezelê Kolon

Wiçi (m)

Kuçey Wiçi

Gozêrekî (zh)

Teyerekî (zh)

Kuçey Teyerekon

Layi (m)

Binê Lay’

Serê Lay’

Torestonî (zh)

Eynîyê ‘Înterî

Golay ‘Înterî

Nomeyê Bîron, Eynîyon û Çimeyon

Bîrê Bazunî

Bîrê Cuwenekon

Bîrê Pilîşkîrîyon

Bîrê Honzi

Bîrê Comî

Bîrê Qapon

Bîrê Eledînon

Bîrê Fekê Meynon

Bîrê Hac Xelîlî

Bîrê Key Eldê ‘Emerî

Heydik (n) [debîyo]

Eynik (n) [debîyo]

Bîrê Berzîdon

Bîrê Terxenon

Bîrê Mehmudê Mewron

Bîrê Key Sadiqî

Bîrê Ehmê Şêxî

Bîrê Emînê Zorbon

Bîrê Hacîyê Zorbon

Bîrê Hacdê Topî

Bîrê Harunî

Bîrê Key Sofî

Eynîyê Mehdê Muson

Eynîyê Key Elay

Eynîkê Kekî

Nomeyê Mehlon

Mehlay ‘Ezemon

Mehlay Melon

Mehlay Xalton

Mehlay Melbermon

Mehlay ‘Eledînon

Mehlay Terxenon

Mehlay Berzîdon

Nomeyê Zîyaron

Zîyara Kewlî

Mêrtali (m)

Zîyara Deyduwonî

Zîyara Hecî Mehnî

Pîr ‘Ezîz (n)

Sêrtut (n)

Simzêreki (m)

Çime: Îbrahîm Zîlan

_________

*No nuşte "Newepel, Rojnameyo Kulturî yo 15 roje, Hûmare 37, Dîyarbekir, 16-30 Êlule 2012, 1-4" de weşanîyayo.

[1] Mîyonê fekê Nêribê Çulagon û Nêribê Axonî de toyê cîyayî estî, cora ma nomeyê her mintiqa bi fekê yin nuşt.

Na xebere 9843 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
Pîranij
Pîranij
Ziwan hanîko mîyan namey cayan der limite yo. Se ziwanşinasî namey cayan ser bixebetî, zaf çekuyane orjinalan vejenî meydan.
27 Adare 2015 Îne 08:12