zazaki.net
22 Gulane 2024 Çarşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
20 Êlule 2018 Panşeme 12:14

ÇIMVEYŞANÎ

Arêkerdox: Xetîb Erdoğmuş
Mintîqe: Dara Hênî

Cêk ben cêk nêben. Yow verg ben. En verg rojêk vonû ez hîn biya axtîyar, ez ena dinya ra fek veredona, binê aya dinya rî xebetîyena.

Verg kon cehde, von ez şî hec. Şinû. Cehde di yow qatir ver ra bena. Qatir sinî çim ginena vergî, perena remena şina. Verg qatir dima vêndenû vonû:

-Qatir merem! Mi tobe kerd, ez ha şina hec, ez qariş tu nîbena.

Qatir vindena, vêndena vergî vona:

-Kek verg, ti hol kenî, ena dinya hewa wa! Hûma hecê to qawûl biko.

Verg şin, ena rey yow ga ver ra benû. Ga senî çim ginenû vergî, qor-qor non xwu ser, remenû. Verg dima vêndenû vonû:

-Bira merem! Mi tobe kerd, ez ha şina hec.

Ga vonû:

-To zehf hol kerdi, Hûma hecê to qawûl biko.

Verg şin. Yow her ver ra benû. Her sinî çim ginenû vêrg, zirrî non xwu ser, ay kaşon ir xwu kenû lîyr. Remen şinû. Verg dima vêndenû, vonû:

-Bira merem! Mi tobe kerd, ez ha şina hec.

Her vindenû vonû:

-To zaf hol kerdi, Hûma hecî to qawûl bikû.

Verg bineyna ca şinû, ena hew yow mêşine ver ra bena. Mêşine sinî çim ginena vergî, behrî-wehrî nona xwu ser, verdena xwu bin, remena. Verg dima vêndenû vonû:

-Wakê merem! Mi tobe kerd, ez ha şina hec.

Mêşine gêrena a, vona:

-Hûma hecê to qawûl biko, ti zaf hol kenî.

Verg şinû, şinû nizdî hecî, benû vêşo, zere gênû, gesti ver xwu ra konû. Xwu rê vonû, hero gêjo, to rî hec çi lazim û? Gêren a. Mêşine çim ginena ci, vona:

-Vergo, ti lez amê!

Verg vonû:

-Wakê mi xwu vîr ra kerdi, ez to rî hec ra çita biyar? Ez semedê ena gêrawa a.

Ya vona:

-Bira, mi rî yow secde biyar, ez xwu rî ser di nimaj kena.

Verg von:

-To va se? Dê binêy bêri nati, ez goşon ra biya giron, veng nênû mi.

Mêşin yena vêr vergî, verg erzîyenû mêşin, wenû.

Verg bineyna şinû, vera her benû. Her vonû:

-Ti çend lez heci ra amê!

Verg vonû:

-Bire mi, mi kerd xwu vîr ra, mi to ra nêva, ez to rî hec ra çita biyarî.

Her kêf kenû, vonû:

-Mi rî yow palon biyar.

Verg vonû:

-De bêri nata, ez fesalê to bigêrî.

Her yenû verî vergî, goşo kenû bel, boç non hewa, kêf kenû. Verg şinû penîyê herî, gaz benû hakon her ir, herî kişenû.

Verg binêna ca şinû. Ga ûnyenû ki verg ho yenû, vonû:

-Hecî ti çendi lez gêrê a!

Verg von:

-Birêm, mi kerd xwu vîr ra, mi to ra nêva ez to rî hec ra çita biyar.

Ga vonû:

-Mi rî citê tîzbo biyar.

Verg vonû:

-Ez goşan ra biya giron, binê bê nata, to va se?

Ga yenû vêr vergî, verg perenû hakon gê, gê wenû.

Verg bineyna şinû, qatir vera bena.

Qatir vona:

-Vergo, ti çend lez amê!

Verg von:

-Qatir, mi xwu vîr ra kerdi, ez hec ra to rî çita biyarî?

Qatir vona:

-Vergo, mi rî nal biyar, nal mi bî kohoni.

Verg vonû:

-Dê beri nata, ez biûnî bîn lingon to, welçî to bigerî.

Verg şinû penîyê qatir, goşon xwu kenû bel, bin ra ûnyenû. Qatir ûnyêna, en halê vergî qet xêr nêyasîyenû! Qatir vêng xwu nêvecena. Verg şinû hetî bîn qatir ik gaz bidû perû. Qatir xwu herzena we, yow paskul dona verg îr, verg ay çir ir konû war, benû lîyr, şinû resenû zereyê dereyî, sare w çimon yî ra gwunî yena, astê yî şîkyenê.

Verg çimon xwu kenû a, xwu rê vonû, hero ehmeq, to endayê çî werd, hema zî çîm to veşon û! Biûnî ena çimveşonî ver ti kotî çi hal. Ti senî hecî seri zuro kenî? Peynîya în zuron id Hûmê çimî to vetî!…

Na xebere 3033 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.