zazaki.net
22 Nîsane 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
11 Hezîrane 2012 Dişeme 09:25

Cenîyêka Azije û Şêx

Zerîn Azrawa

Rojêk yow şêx aspar şino dewa Azî û beno meymanê yow merdimê azijî.

Keyewo gi şêx tede bîyo meyman, desirmay yinî zî çinîk a, cenîye keyî teyna wa, pîyorê gureyê keyî ho cenîyek mil a. Lingey cenîyek yow ha kulbe di yow ha kalûn di, ge ha mîyon pesî di ge ha verê tewqe di non pojena. Yanî hela kutikî rê hesret a.

Şêx nata gi astorê xo ra yeno war, dest pêkeno nata-weta emron dono.

Cenîye keyî gemê astorê şêxî tepişena, şêx astorê xo ra yeno war û von:

- Hurma, astorê mi ca di beri bikîr bîn axurî, aryeq veto, wa serd megiro!

Cenîyek astorî dekena axur, la hama axur ra tever nêameya, şêx ina hew von:

- Hurma, astorê mi qeşawi bik!

Cenîyek astorî qeşawî kena, yena tever, şina xu rî yo gure bikir, şêx honcî veng don, von:

- Hurma, yow betanîya beri bonci astorê mi!

Cenîyek yow betanîya bena oncena astor, hama zere nirasena, şêx honce veng don von:

- Hurma, tay cew bikur bid astorê mi, astorê mi nieşkîyen cew bicaw!

Cenîyek honcî geyren a, şina cew kuwena, dona astorî û xo bi xo vona: “Wullay una şîyor mela ez yow gure mekîr, waxtê hela pesî yo, pîyorê gureyê mi ho erd de, tenya astor ver bigeyr niben, ez înî astorî rê yow çare mevîn, in şêx mi rihat niverdon.”

Şêx honcî veng don von:

- Hurma, egi astor cewê xo werd, tay eskîjon û liblibon zî bikur bidi ci...

Cenîyek ca di geyrena a, şina yow tuwerzîn gena xo dest, dona reşmey astorî rê, reşme qerifnena, ber axurî z şiknena, şina zere.

Yo beynate cuwa pey, şêx honcî veng don von:

- Hurma, tay awki germin biki bidi astorê mi, ti awka serdin ci medî, astorê mi tenişe ben.

Cenîyek pê qestikîna şina hetê axurî ya. Û ageyrena yena vona:

- Efendî, wullay astorê ti reşmey xo qerifno û berê axurî zî şikito, remo şîyo...

Cenîyek senî gi ihna vona, bena qarî û warîye şêxî, von:

- Ero heywax, heywax, kiheyl mi, kihely mi, ez bimîr, ez bimîr, la ti şî komca?

Dewij hîrye rojî geyrenî nigeyrenî astorê şêxî nivînenî. Şêx zî hîrye rojî ne non weno ne nimaj keno, mela von “Kiheyl mi, kiheyl mi, vergon ti werdî, heşon ti werdî, ti veyşon î, ti teyşon î, çew nizon, kihely mi, kiheyl mi...”

Hîrye rojî cuwa pey dewijî astorê şêxî vînenî. Şêx senî gi eşnawen dewijon astorê yi dîyo, ca di veng don Elay, von:

- Elayî rê şikir, Elayî rê şikir, hurma de mi rê yow secade bîya ez xu rî nimac bikîr!

Cenîyek vona:

- Efendî vind, wa astorê ti bîyar, ez astorê ti ona zere hama ez tu rî secade kena ra.

Şêx von:

- Çira hurma ti secade înke ranîkena, ti astor çi ona zere? Astor wa dewijan ver di bimano hetanî ez yow-di rekatî nimac bikîr.

Cenîyek vona:

- Efendî, efendî ti eyr hîryê yo nimac nîkerd, ti astorê xo dî hama Ela kewt ti vîr, ez astorê ti ana zere ti ci rê secde ken. Ti xu rî herinde Elayî di veng donî astorê xo.*

___________

*No nuşte “Newepel, Rojnameyo kulturî yo 15 roje, Hûmare 27, Dîyarbekir, 16-30 nîsane 2012, r. 7” de weşanîyayo.

 

Na xebere 3499 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
Styi12
Kemal.engin1@hotmail.com
Cinè kiyè mon gorè dewèd fatisyèwa èncir tayib şexiz pa astorxuya cir bio bela
13 Hezîrane 2012 Çarşeme 22:49