zazaki.net
27 Gulane 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
03 Oktobre 2011 Dişeme 10:13

Ax Zûnê Dayka Mi!

Nûrî KELEŞ

Sereyê mi dejên, mi zerrî gurêtbî. Axu waxê mi, qarînê mi çewî nêeşnawitîn. Mi nêzûnên ez se kerî. Quwet çuegûnê mi de nêmendbi. Mi xwi bi xwi vatîn “Yowna astere azmîn ra reeskîya!” Zûnê ma de nînusyên, nîweşanîyên, naye ser o mi vatîn wextê vernîyûn de zaf astereyî ameyê şîyê, ina hewi dore ameya ma.

Ma vera (duştê) tarîxî de gerek lingûnê xwi lez hewanîn û gûmûnê xwi lez berzî. Çunkî lezê ma esto. Trêna şarî rowna amêya şîya feqet ma trêne ra warmende yê. Inayê ma wêranîye ya. Her çî tehmê xo kuekê xwi ra gêno. Merdim wexto ge yew çî weno, tehmê ê çî pê zûnê xwi fehm keno. Ino fehmbîyayîş û zûnê cematî her çî ciwîyayîşî ya vejîno werte. Eke zûnî mi estbo ez esta, eke zûnê mi çinî bo, ez çinî ya.

Qalkerdişê zûnê dayka merdimî ra weşêr çîyo weş çinî yo. Hela ge pê zûnê dayka merdimî bîyero qalkerdiş, zerrîya çewî, mezgê çewî, hîşê merdimî û leşa merdimî yew ê. Ti qalkerdişê zûnê dayka xwi goştarî kenê, ruh, gan û leşa merdimî pêra lerzenê. Her yow qale merdimî sere ra hetanî lingan leqnena û merdim pê mutesîr beno.

Zûnê merdimû bibo û merdim pê zûnê xwi qal nîkero, hêdî-hêdî xwi vîr ra biko, o mehel merdim qêdeyo ge keyê xo, xismûnê xwi, dadî û babîyê xwi, yew bi yew vînî biko, yeno ina mana. Merdim eger pîyorê keye û qowmê xwi kerd vîn, sêwir mûnen.

Eke kes pê wayîr vejîya hol o, eke kes pê wayîr nîvejîya, sêwir mireno şino. Zûnî zî inhawa yê. Zûno bêwayîr qêdeyê qijê sêwirî row miren şin.

Eke zûnê merdimî estbo şexsîyetê merdimî, hesîyetê merdimî esto. Zûnê şarî ti sey bilbilan zî qal bikî, hîç tehm nîdûn merdimî. Eger ti zûnê şarî ra tehm bigîrî, a game to zûnê xwi û şexsîyetê xwi kerdo vîn. Ti zûnê xwi qal mek, vaj ez ina ina ya. Ina qale bê zurkerdişî, çîyo bîn nîya.

Û eke merdim seyêre bo gerek sayan bigêro ne? Ti bîyêr seyêre be û engure bigîr, nîzûna mişmişû bigîr… La in qêde ben? Îta de asen, çîyo ge tebîetî rê ters bo, eke qelapey bo, weş nîyo. Derd û kulê ma ne engurê şarî ne zî mişmişê şarî yê. Ez vûna fekê xwi pê fêkîyanê şarî meheremnerîn. Ez vûna tehmê fekê şarî hengimên û gueşt bo, rûwên fekê înan ser ra şîyero, ti yow tehm tira nîvînên. Wa yow leteyê nonê wişkî bo, wa nonê ma bo. Merdim gerek tehmê fekê xwi bi tehmê fekê şarî ya degiş nêko.

Ez vûn, zûn qêdê xeleyî yo. Ti mîyanê xeleyî de xilûêr, vilazerdik û nîzûna çîyo bîn verdî, nîweçînerî, o xeleyê to bitehnêrîyo û dayka to ardan bîyaro bipewjo, tehmê ê nonî tehl beno. Labelê eger ti bîyarê çîyê xerîbûn mîyanê ê xeleyî ra biweçînerî, bikî pak û o qêde bitehnî, ardûnê xwi bîyarê, mîrê xwi bialawî, dayka to non bipowjo, tehmê xwi zaf weş beno. Zûn zî inhawa yo. Mîyanê zûnê merdimî de çendêk qalê xerîbî estbê, o zûnê dayka merdimî beno xiraw, beno tehl. Ti wazenî zûnê xwi pak bike, şîrin bike. La qowlê Rencber Ezîzê rehmetî ra zûnê xwi BIWAN BINUS, BIPERS BIMUS.

In vateyê Rencber Ezîzî rê amenna la bes nîyo. Ma gerek mîyanê ciwîyayîşê xwi de, ruejane timûtim zûnê xwi qal bikî.

Ez ha hefsê Çewlîgî de mûnen. Mi dewaya PKK ra hîris serrî ceza gureta. Ez Sîwûn ra ya. Sîwûnê Dara Hênî. Dewa Pehnê ra ya. Ez wazena kovara (dergi) şima rê bibî abone…

Mi eşnawit rojnameyê Newepelî vejîyayo, ez zaf şa bîya. Çend hebî rojnameyê Newepelî resay mi, mi wendî. Weşê mi ra şî. Çîyê ge merdim rexne biko zaf ê labelê ina zaf hol û. Raştî û şaşîya xwi ya no rojname sere û çimanê ma ser ameyo, xeyr ameyo. Ma gerek xewata zûnê ma ser, gureyê zûnê ma ser, pê wayîr vejîn.

 

O ge vano nusnayîşê in zûnî şaş o, qelbapey o, wa o bîyer raşt binuso! Heya ge yow çî nîvejîyo werte, raşt û çowtîya ey zî nîasena. Ez vûna oyo ge heya xwi çowtî û şaşîyan ra peyser gêno, çina zanayîşê ey esto, wa bîyer werte de rueno. Ma gerek nîmeyê vengî yê şûşeyê awe ser qalî nîkî, nîmeyê dekerdeyî ser zî qal bikî. Ê ge in gure de kowtê rahîr, wa vernîyê yîn akerde bo.

Etîya ra pey destûn mi ra çina bîyero, ez paştî dûna şima. Vîstûnikî, şîîrî çina mi dest ra bîyero, ez nusena. Mi di-hîrê hebî vîstûnikî nuştê. Ez înan hol bîyarî pêser, şima rê erşawena.

Mektubanê bînûn de ez şima rê fikrê xwi nusena. In mektuba verîne de mi indêk nuşt. Ez xewata şima bimbarek kena. Waştişê mi şima ra hertim hîna zîyed aver şîyêrî. Hertim bicuyîn.

In mektuba verêne mi zûnê dayka xwi de nuşte.

Ax zûnê dayka mi, ti çendîk weş î.

Xewat û gureyê şima de serberzî wazena.

Xatir bi şima. Bimûnîn weşî de.

08.08.2011

Na xebere 4653 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
Baxce Gullan
Koye Hasari
Braye min Delal.Ez tore gelek tesekür kena. Mi naye sitede Zazaki de nivisen de tu bivendane, mi yew heleki xu baxce gullan de hisyar kerde. Tu zune ma zazaki sey henzar serseran literatüer niwiskerdo. Ez tiya ra hemu millete zazayan silumu kenu. Metersin Mujlle xu devam bikerin .Cünkey Sima yew milleta girda Lesgeriye simazi gune serbasibe. Reyer sima akerdibe Cime sima timo rosneybi. Sewa base.
29 Teşrîne 2011 Sêşeme 20:40
...
paliyij
zerr û dest şima rê sax bo.
03 Oktobre 2011 Dişeme 18:16