zazaki.net
15 Temmuze 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
12 Nîsane 2012 Panşeme 13:11

Adir û Awe

Bedrîye Topaç

To ser de berê asinênî zerze kerde yê. Der û dormeyê to kemer ra girewte yo. Asmêno kewe to ra gêrîyayo. La tamê boya to ya şinasîye koyan qilaşnena û xo resnena mi. 

Ez awa to ya. Mi seba to çemî peyê xo de caverday. Bêveng û bêvaz dêsan ra dilopa-dilopa kewta zere.

Ti virarîya hewnan der a. Awirê mi to ser de fetilînê. Awirê mi to teyşanîya eşqî ra, veyşayîşê heskerdişî ra nas kenê. Rîyê to yo rindek balişna de sey demseran axme bîyo. Riyê to de şaîr û şîîre bêveng qesey kenê. Yewbîn rê bi şabîyayîş çekuyan şirawenê. Yewbîn rê deyîra xezalan vanê.

Rîyê to! Rîyê to wareyê min o peyîn o. Alişkanê to de birayê mergî ra aver eşq bîyo meyman û rêça linganê xo, huyayîşe to de xo vîr ra kerdo. Sêneyê to ra vengê zerrîya mi yeno. Vengê takewtişê adirî yeno. Kamî vato yew zerrî ra hende veng nêvejîno? Sêneyê to de bi rindekîya xo cuye erzena.

Cuye!

A cuya ke ma her wext tede surgin kerdeyî me. Ma verê vayî de rut û repal sêwî verdayî me.

A cuya ke ma dejê terteleyan de xo vîr ra nêkerda. Ma sey teyşanîye mîyanê di lewanê xo de seveknaya.

A cuya ke ma hêrsê xo ra sey yew dendikî zerrîya mirçoleke de neqesnaya.

Û a cuya ke seydkarî fişte ra mi dima û ez kerda remayoxa adiran.

Ez bê to viran û bêhêş verdaya.

 To her di destê xo aye ser de ardî peser. Ti peyê dêsan de, huyayîşan ra dûrî de, hewnanê xo de oncî seba huyayîşê domanan cuye seveknena. Ez vana qey ez no semed ra bîya remayoxa şewdiran û kewta vengê to dima.

Alişkanê to de di hesirî şewl danê. To xorînîya hewnan ra, çimanê xo ra, kila xo ra di ummanî dîyarî verdayê.

Gelo tu kesî bermayîşê adirî dîyo? Ez bermayîşê adirî de bîya awe…

Ez zanan ke, rojê wisaran zimistanan de benê haştî. Sêneyê hewran qilaşîno ra, torge varena zerrîya koyan ro û boya aye ra herre bena mird. Ti ginena mezgê merdimîye ro û merdimîye hewnanê to ra roştîye oncena zerrîya xo.

Lozinan de oncî adirî benê berz. 

Şewa serdine ginena rîyê mi ro û ti peyê dêsan de, hewnanê xorînan de fetilîna.

Wextê ma çin o.

Gelo to xo vîr ra kerd? Ti adir a, eşqê awe ra veyşayêne. Bîya xo vîrî…

Bihesne!

Behr de mase, asmên de hewr, koyan de xezale nalena.

Çeku bi çeku, herf bi herfe yew ziwan fekan ra xatir wazeno. Ziwanê şarê esmerî. Ziwanê adir û awe. Ziwanê min û to…

Yew lajê rîyê hardî, yew rengê mûndîya Hezretî Fatma mireno. Merdena yew ziwanî çiqas giran a. Teyrî bermenê, rindekîye dirbetan cêna. Sêneyê merdimî dejeno. Kokimî bêveng şîware vanê. Dewan de bê huyayîşê domanî benê lal. Ez hervan de di çimanê xo vindî kena.

Rawirze û bivîne!

Dimpiştîkî hêdî-hêdî emrê ma ra tirenê. Benê jehr ginenê nanê ma ro. Lez şewe be, tarîya mi ro gine. Wa leşa mi to de, leşa to kî mi de biqefelîyo…

Sêneyê ma ra heskerdoxanê ma vejenê. Lez awanbîyayîşê rojî be, xirabîye biveyşne, rindekîye rê sitar be.

Şabîyayîş vejenê û şîware dekenê deyîranê ma.

Lez bilbilo hewtreng be, huyayîşê xo biruşne gilê daranê girdan rê. Wa huyayîşe to ra heme daristan bilerzo. Yewe ele bê huyayîşe to vileçewte memano.

Yew kerra…

Germîya pîzeyê hewnanê xorînan ra rawirze! Bê mi hewnan xo rê heram bike. Rawirze û vengê adirî peyser bide mi. Ez to de merdene ra nêtersena. Ti kî zereyê mi de merdene ra meterse.

Govenda adir û awe bîya vîrê xo. Govenda cuye û mergî…

Wa tarîx bi çimanê xo bivîno ke awe senî bena adir û veyşnena. Adir kî senî beno awe û herikîno.

Na xebere 3318 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.