zazaki.net
15 Temmuze 2024 Dişeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
10 Kanûne 2010 Îne 08:25

Yewna Hemal Çin o!

Orhan Zuexpayij

Ez qayîl a derheqê yew mesela di şima dir biney teraqe (suhbet) bikerî.

Ina mesela mîyanê hîrê dewicûn di vîyarêna.

Vûnî, vîst û ponc serrî verî, nê hîrê dewicî yew qawexane di rasên pîye. Inî dewicûn ra di tenî Çewlîg di mutehîdêy kerdînî, merdimê hîrin zî hemalêy kerdîn. Her hîrê merdimî zî mîyanê çewlîgicû di amêyne şinasnayîş. Nê merdimî Husnê Elîyê Temûn, Mehmed Elî Koç û Elîyê Hindûn o hemal benî.

Eslê Elîyê hemalî dewa Siwanî Gazi ra bi. Elî hîris û ponc serrî verî keyê xo ardbi Çewlîg. Pê hamalêy îdareyê keyê xo kerdîn. Elî mîyanê şarî Çewlîgî di amêne şinasnayîş. Emrê Elî tim mîyanê cematan di vîyertbi, hem zî yew merdimo belîkerde bi. Hem zanayîşê xo hem zî teraqê xo zaf weş bî. Zafê merdimû derheqê guranê xo de verî Êlî ra pers kerdînî. Têkilîya Elî û şarê Çewlîgî zaf estbî. Çewlîg di çi bibînî, sey xebere, Elî tira xeberdar bînî.

Husnê Temûn (Husn Elî Têm) zî dewicê Elî bi. Husnî Çewlîg di mutehîdêy kerdîn. Hal-wextê yi zaf rind bi. Vatişan gore, wexto ke dewe ra omebi Çewlîg, feqîr bi. Elîyê hemalî deyn a pere dabi ci, Husnî pê gure kerdbi. Babîyê Husnî, Hecî Husên kerwayê Elîyê hemalî bi.

Mehmed Elî Koç zî Çewlîg di ciwîyayênî, o zî dewicê Elî bi û ey zî Çewlîg di mutehîdêy kerdîn. Homa rehma xo pêbiker, Mehmed Elî des serrî cuwa ver dinyaya xo bedelnaye. Mehmed Elî vistoreyê Husnê Temûn bi.

Yew ruec Çewlîg di qawexanê Quçê Madenî di Husnî û Mehmed Elî ronişênî. A gomi verê qawexanî ra Elîyo hemal vîyerênû. Husnî vûno, ma venga Elî bidin wa bîyêr û ma rê binêy biteraqnû. Vengda Elî dûno, vûno:

- Hele bê, ma binekî biteraqnî.

Elî yew kulsi gênû şinû yîn het di ruenîşinû. Elî silom dûno yîn û vûno:

- Persê xo vacîn, şima her di zî xo pîlê sîwonicû hesêbnênî.

Qali bena a, Husnî û Mehmed Elî pîya vûnî:

- Elo, ni bacarê Çewlîgî di ma ra nîyebû şima sîwonicî xo rî se kênî?

Elî, verî, mersela rind fehm nêkenû, vûno:

- Heta eyrû ma sênî vîyarnayo êr ra pey zî o qaydi ma vîyarnênî.

Husnî vûno:

- Nê Elo nê! Ez û Mehmed Elî ma çinê bînî, ni çewlîgicû her ruec heqeret şima kerdînî! Çewlîgicî binekî hesabê ma kênî, ridê naye ra qarişê şima nêbenî. Ine zî ca vêrd, ma hê mutehîdêy û tucarêy kênî, îdareyê ma hol û. Homa nêkû ma şima mîyan ra şêrî, şima se kênî? Çewlîgicî ma dima şima merdimû ra nêhesebnênî!

Ni vatişî qet weşê Elî ya nêşinê. Elî yîni ra vûno:

- Çimê şima wa qet pey di nêmûno. Şima hur di zî dizd î. Karê şima, qefsê şima dizdey ser a. Şima bimirî, ma eşkênî mîyanê sîwonicûn ra di tenî dizdûn vecî. Hetê dizdê ya metersên, wa çimê şima pey di nêmûno, ma eşkên cayê şima dekerî. Labelê yow tersê mi zî esto, ez bimirî, şima xo rî se kenî? Mîyanê sîwonicûn di şima eşkênî yow hemal vecî?

Vengê Mehmed Elî û Husnî pîya biryênû. Cemato gi goştarîya yînî kenû, vunî:

- Şima bîy rehêtî? Şima ina qali heq kerdbî!

Na xebere 4567 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.