zazaki.net
19 Temmuze 2024 Îne
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
21 Êlule 2018 Îne 10:40

MEM Û SEBÊ HECÎ

Arêkerdox: Xetîb Erdoğmuş
Mintîqe: Dara Hênî

Bajarî Mexrîbî di hîri bireyî benî. Nîmo yewê în bajarî aya hîn ib, nîmo yow zî aya Qurêşon ib. La hîn bireyî zî korwîcaxî benî.

Rojêk birawo pîl Mehmed axa wurdî birayon xwu ra vonû:

-Wurzêne we, aspar bêne, ma şinê seydi.

Tengon-bengon heywonon xwu giredonî, wurzenî şinî seydi. Şinî şinî, qefelyenî. Yow ca di binê nişênî rû. Hûnîyenî egi yow merdim ho wet ra yenû, cilê ki peradayê, zê cilonî feqîron î. Mêrik yenû benû nîzdî yîn. Mehmed axa yî şinasnenû. Vonû:

-En merdim Babe Dowrêş o!

Babe Dowrêş yenû resenû yîn. Vonû:

-Selomelêkum!

Yîn vonî:

-Elêkumselom!

Babe Dowrêş vonû:

-Beglero, şima çi îtya niştî rû?

Mehmed axa wurzenû we, destî yî gênû, vonû:

-Ma korwîcaxê helik û malikê Babe yî. Ma hamê îtya, xwu rî seydi kenî.

Babe Dowrêş vonû:

-De hûn rabin. Ez ê jî herim serê kanîyê, bikim behsa dinya û axretê û îmanîyê.

Babe Dowrêş yin ra vonû:

-Gelê begleron û axayon! Bêrên ma şin serî ay yenî, ez şima ra çîk vona.

Wurzenî we, şinî sêr yenî. Babe Dowrêş Mehmed axê ra vonû:

-Eyr roj rojê erefaton û. Bajarê şima bajarê Mexrîbon û. Nîmo yow aya şima, nîmo yow zî aya Qurêşon û. Wurzêne şirêne kîye. Miyon ma de feqîr fuqare zaf û. Lêno binêne ser. Vendêne bêtûnî gelê bajarî, wa bîy pêser. Wa vacê “Lacê comêrdon û, payitextî Mexrîbon û, nêbenû bêser û bêsermiyonû!” Rojê bîn hewna bêre îtya, belkî Hûma yow zurîyet bidi to.

Mehmed axa în guron bêtûn hanû ca. Şinû hetî Babe Dowrêş ra, vonû:

-Ez xulamê we bim. Bajarê Mexrîbiyan bajarekî pir giran e. Zurîyeta me û navê me bike nava mêrane!

Ûca di Babe Dowrêş vonû:

-Qîzê mîrê koçeron esta. Koşkê yîn ha serî behrî di. Lengêr yîn ho binî behrî di. Ûca ra herg roj hawi ûncenî. Şo, keynê yî vîn. Dim ra şêrên biwazêne. La wext şima şî ya waşti, heta gi axa nêvacû “şima çi amê, gurê şima çita wo?” şima vêng xwu mekên.

Şîn bîn koşk. Hûnîyenî, egi yow keyna hamê, ha hawi honcena diyar, çow qemîş nêbenû biûnyû ti ra. Zê yow aşmi şowq dona.

Bînate ra çend rojî vêrenî. Semêd ik keyna biwazî, şinî koşkê axê. Şîn koşk, bênate ra di rojî vêrenî. Rojî hîrin hema axa gurê yîn perseno, vonû:

-Xêyr û, şima çi amê? Dê mi rî gurê xwu vacêne.

Yîn vonî hal hewalî ma enawa, ma hamê keynê to wazenî. Axa keynê xwu donû. Yîn vonî:

-Ti ma ra qalin çina wazenî?

We vonû:

-Ez qalin nêwazena.

New rojî new şewî vêwe nonî rû.

New aşmî û new rojî yîn qediyenî, yîn îr yow laci benû. Nome nênonî en laci ra.

Bênate ra çend serrî vêrenî, roja ke şarî ay bajarî kîyê yî di yenû pêser, tayê vonî:

-Şima qey nome nênonî en putî ra?

We vonû:

-Nê, ez nome nênona pa!

Hendi vînenî ber bi a, yow merdim hame zere. Va:

-Nomê yî Mem o!

Û benû vîn şinû. Eno merdim ay Babe Dowrêş û.

Beynate ra çend serrî vêrenî, Mem benû pîl, benû yow xort. Çend xulamî tim hê dormalê yî di, yî rî xizmet kenî.

Şewêk Mem ho wadê xwu di rakote. Hûnîyênû, dês ra yow xeybana vecîya hamê zere. We heyon wurzenû we, ya bena vîni.

Benû suwa. Mem şinû desmaj, hûnîyenû ki yow giştone ho gişt id. En giştonî ser o nomê Sebê Hecî nûşte wo. Mem şinû hetî bayî ra, vonû:

-Bawo, ena Sebê Hecî kom a?

Bayi vonû:

-Wille lawêm, ez vona dê ena aşik û poşê wa.

Şino hetî dayi ra, vonû:

-Dayê, ena Sebê Hecî aşik yon poşê wa?

Ya vona:

-Lawêm, ne aşik a ne poşê wa. Yowa bi esil û fesil a.

Mem çerx donû, nat-weta vazdonû. Şinû astorî xwu vecenû teber, tengo û bengo giredonû. Yenû von:

-Bawo ez ha şina.

Bayi vonû:

-Ho ho lacêm, ti xeyr şiyer, silometi nîyê!

Dayî vona:

-Aya çi zowt a! Lawêm înşala ti xeyr şiyer silomet biyer.

We konû rayêr şino. Zaf şinû tay şinû, hûnîyenû, egi yow pes ho vernî di, yow şwone ho tedir, hegalê yî ha sere de, teng û bengî yî hê şedînayê. Resenû ci, vonû:

-Şwone! Mi rî yow kaviro hol biyari.

Şwone şin ci rî yow kaviro hol hanû. We zî çend hebî zerdo donû ci û vonû:

-Mi rî în kavirî bibirn!

Şwone ci rî kavirî birnenû, goşt donû şwonî, poste xwu rî gênû, kon cehde şinû. Şinû vêr berî mîrê erebê koçeron. Egi Sebê Hecî ha zere di, dormalê ya ho dekerde, qerwaşo ra çow nêyeşkenû ya resû. Paşî zî yow kela viraşta, ser û bîn ya nêyasîyenû.

We şino benû meymanî yow pîri. Astorî xwu zî benû yow ca di giredonû, çow nêvîneno. Pîr re vonû:

-Pîrê, en bajarî di çi esto çi çîn yo?

Ya vona hal mesela ênawa:

-Paşê yow kela viraşta, ser û bîn ya nêyasiyeno. Sebê Hecî ha tede, çow çerê nêyeşkenû rî ya vîno.

We vonû:

-Pîrê, şo mi rî yow xili mast amîn biker biyar, ez en giştonî erzena ci, ber bidi ci.

Pîre vona:

-Emon yemon! Nêverdenî çow dormalê a kela ra vêrû. Ez sinî pê în halî xwu eşkena biresî aya keyna?

Pîre kena nêkena nêşkena yî. Xilê mastî hana, we giştonî xwu erzenû de, ya gêna şina. Şina vêr kela, egi xizmikarî hê vêr berî di, xwu rê vona ez eka sinî xwu erzena zere. Yow boxça giredona, erzena xwu paştî û şina fekî bêr, vona:

-Xwu bidênê kişti, keynê axê mi ra cilî waştî, ez bena dona ci.

Ya sinî en qeyde vona, xulamî ca di xwu fêk bêr ra donî kişt, vonî:

-Şo zere, wa ena qerwaşi zî to berû vêr keynê axê.

Şinî zere, pîre şina vêr keyna. Sebê Hecî vona:

-Pîra rişkine, ti çi hameya verî mi? Eyta ra şo, to ez zî heteknaya!

Ya vona:

-Ti qêy xatirî dayê xwu yow koçiki bidî perû.

Ya sinî qalê dayî kena, Sebê Hecî bena nermi, koçiki gêna, sinî tadona xili miyan, hûnyêna, egi giştonê ya ti ra vecyenû. Pîre ra persena, vûna:

-To în giştonê ça ra ard?

Pîri ya rî hal û hewalî giştonî vona.

Sebê Hecî û Mem yenî yow ca. Beynate ra çend rojî vêrenî, vêwê yîn nonî rû. Bêtûnê miletê ay bajarî anî pêser, hewt rojî û hewt şewî lêno nonî ser, milet xwu rî mird wenû. Axir vêwe kenî û emir xwu vîyarnênî…

Na xebere 1983 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.