zazaki.net
23 Gulane 2024 Panşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
24 Sibate 2020 Dişeme 11:39

DI MERDIMÊ VÊŞANÎ

Evdî Hesqera

Raywaney bol kêf o! Merdim nişeno otobuse yan teyare; weno, şimeno û eşkeno karanê xwu yê bînan zî bikero. Teşqeleyê karî vîr ra şinê; perskerdişê hal-xatirê dost û embazan, fatura yan zî teqsîdê ke mi semedê înan talîmato otomatîk nêdayo pêro karê raywaney ê...

Eyro zî winî bî. Ez vana “eyro” la telefon fam nêkeno, çekuya mi bedilneno keno “euro”. Raşt a, her çî wextê xwu de weş bî. Ma her çiyê xwu de kewtbî erey û teknolojî zî çiyêko winasî bî. Ez nişta servîsa firokxaneyî. Mi telefon akerd ke sînyal dano, vano hafiza de ca nêmend. Mi zî dest pê kerd vîdeo û fotografê ke lazim nîyê heme pak kerdî la cîgabaytêk zî ca anêbî. Hela Hela! Mi çend deyîr û konferansê ke înternet ra zey dosyaya vengî ardbî telefonî ser zî delete kerdî. Reyna eynî hal!

Mi ewnîya nêbeno, çend programê ke barê mi giran kenê zî mi kerd qurbanê hafiza. La otobuse kewte trafîkî miyan, şofêr vecîya şi ame, vat “Eyro merasîmê xelesnayişê bajarî esto, ino rayir heta şan do anêbo. Vîst metreyî acor pird esto, şirê pirdî ser, uca di taksî estê. Şima çar bi çar eşkenê rehet şirê, wa bîletê şima nêveşo!...”

Beno nêbeno... Ma qebûl kerd. Çente-menteyê mi zî çinê bî, ox çi weş bî. Ez ameya war, kewta miyanê raywananê bînan, lacê ema mi telefon kerd:

-We eleykumselam. Çiman ser. Ez weş a, Homa to ra razî bo. Ti senîn ê, qic-micî senîn ê? E, Ella star biko. To va di milyarî? Deyn? Nê wulay, xwura ez newe zewicîyaya, ti zanê, deynê mi zî esto. E, bol esto, eke ez des serrî bidî zî nêqedîyeno. Çiman ser, çiman ser...

Bawer nêkerd. Mêrdek vano derdê ke mi kesî rê nêvat, ez to rê vana. Çi şerefêko pîl, ya Rebî! Derbxaneyê ma çin o warza, kitabxaneyê ma esto, la o zî pere nêkeno!

Ey moral, ti mexeripne, qet nêbo! Ma se kerê. Eke ez bido, dima do vaco deyn, deynê min o; ez înkar nêkena. La nêdano zî. De haydê! Ez zana do winî vaco, emser mi çend tenî weqîatê ci eşnawitî.

Telefon verê goşê mi de, grûba ma resa pirdî ser. Taksîyê zerdî zey mêşê hingimînî ameyî verê ma. Miletî hicûm kerd! Mi va beno, belkî wextê înan nêmendo. Ez peynî di menda. Mi dî yew keyneka davîstserra şofêrî rê persa, dima vat taksî bol vay a. Zerrîya mi veşa! Homa zano, belkî wendekar a, pereyê ci çin ê. Zey lacê ema mi hetêk de înşaat nêvirazena, heto bîn de erebeyan nêgêna nêroşena û helbet kesî ra zî deyn nêgêna...

Pêro weniştî taksîyan şî, ma çar tenî mendî; yew cînî û hîrê camêrdî. Xeyrê Allayî rê ke ma kêmî nêbî. Mi ewnîya ke ma yewbînî nêşinasnenê, no semed ra zî ma yewbînî ra şermayenê. Mi goş da centîlmenîya ma ya hezar serran ke nika şar vano feodal û patrîarkal, mi va wa xanime şiro vernî, ma hîrê camêrdî zî peynî de ronişê. Xanime zaf biye keyfweş, ma weniştî. Ma însanê metropolan bî, heta firokxane kesî qisey nêkerd. Gama taksîya ma biye nizdî, camêrdan ra yewî şofêrî ra vat verê kêberê miyanwelatan de vinde! Cuzdanê xwu ra hîris lîrayî vet û da mi. Zey mi çimê ey zî taksîmetre de bi û aletê bêmerhemetî se û panc lîrayî hesab nuştbi. Ino hereketê ci îsbat kerd ke ez otomatîkman biya serekê grûbî. Tabî ez do bibî; ma Riha de Bucaqijî, Birmingham de Peaky Blinders!

Ey ra dima taksî şi verê kêberê seferê miyanbajaran, ma heqê şofêrî da, ameyî war.

Ez şiya zere. XRyê verînî ra viyarta, çiyêk nêbî. Mi bilêta xwu prînt kerde, ez şiya la XRyê diyinî kerd wîtewît! Nobedar ame kaxideko zey etîketî ard, sawit dest-mestê mi ra û dima eşt makîneyêko ecêb, kontrol kerd. Mi meraq kerd û persa. Vat “Ma ino qayde bomba-mombayan, çiyê ke yenê teqnayiş tesbît kenê...” Mi va ma Bucaqij ê, Peaky Blinders ê nînan zî eşnawit herhal!

Esprîya mi ameye. Êêêê, eke ez zî esprî û kûşatan nêkerî kam do bikero! Hem mi di milyarê xwu nêdayî werdiş hem ez biya sermiyanê yew grûba raywananê taksî! Mi va wulay bomba çin a, la mi sîr werdo. Boya ci ver makîneyî ez tepişta? Nobedar huya, vat “Ti şo, nika çiyêk nêvecîya la reyna zêde sîr mewe.”

Ez şiya verê kêberî, nişta teyare. Mi ewnîya xortêko Afrîqayij ame qoltuxê mi het nişt ro. Mi merheba da ci, ey zî cewab da. Mi va “Bira qisûrê mi mewnî, ez do çiyêk vacî.” Vat “Kerem bike.” Mi va “Ez Kurd a. Ez sipî ya la mi sipîbiyayişê xwu ra xêr nêdî. Ê bênamûsê ke şima rê zilm kenê wa qurbanê şima bê, wa giyê şima biwerê. Ez zey merdimêko sipî pêroyê Afrîqa ra uzrê xwu wazena.”

Genco siya peşmiriya, vat “Sûcê sipîyanê zey to çin o, qey hesasîyetê to ez teşekur kena.”

Mi a deqa averşiyayîşê xwu yê şexsî, karîyerê xwu yê sosyalî pêrû temam kerdbî, kêf kêfê mi bi.

Teyare perra. Hostesan sandwîç û meşrubat ard vila kerd la di deqayê dima ma kewtî turbûlans! Miletî werdiş û şimitiş caverda kerd hewar, vengê bermayişî ame, çend kesan vat “Ya Homa, ya Alla, ya Heq, ya Xizirê serê kelek û gemîyan!...”

Eyro, o teşqele de tenya di merdiman goş nêdabi turbûlans, sandwîçê xwu werdêne: Ez û lacê Kunta Kînteyî...

Na xebere 1705 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.