zazaki.net
05 Kanûne 2023 Sêşeme

Bedrîye Topaç / Nuştox

Surgun

10 Tebaxe 2011 Çarşeme 17:33

Reyna mewsimê surgunîyê nêzdî beno. Reyna çekuyê mi êsîr manenê. Reyna rêçê mi vînî benê. No surgunê çendine yo? Mi zî xo vîr ra kerdo. Ez cuya xo, qederê şarê surgunkerdeyî ra ciwîyaya.

Her surgunî pukê serdinî dekerdî serê zerrîya mi. Rayîrê mi pêro şînê dejî. Mi kamcîn merdîmî ra ewnîya boya herre pa ameye. Cîyabîyayîşê rayîrê pêrine de surgunê neweyî dekewtî leşa mi. Barê înan giran bî, heskerdîşê vîndîbîyayîye ra pirr bî.

Ez yew surguna mexlube bîya. Oncî hêvî ra, seba kokê xo, yew welat gêraya. Mi her roje rîye xo çarna tîje û mi bi hesirê çimanê xo ra behrî awe day. La herre rî çarnaybî mi ra. Herrî pêro mi rê dismen bî. Oncî ez şîya, lingê mi şîy. Fekê mi de eynî tamo tal, ver bi surgunê neweyî şîya. Sey dara veşayîye lewê mi seba awa Munzurî bermay.

Nika ganê mi dejeno. Çunke dejê nê surgunê neweyî sewbîna yo. Çunke ez na rey hetê xo yo herrin ra, hetê xo yo daristanin ra, hetê xo yo adirin ra surgun bena. Ez endî qefelîyaya.

Ez endî rîyê xo çarnena to. Ti nê dejê min ê hendayê koyê girsî bîvînî û nê surgunî bivindarnî. Ez no semed ra pêro ziwananê vîndîbîyayan ra, Heqî ra minete kena.

To ra yew waştişe mi esto. Berê zerrîya xo ya girse rake û ez nê berî ra şêrî zereyê aye. Ez dejê koçê hezar serran ra, barê hezar serran ra, qisaweta bêwelatîye ra sey marê veyşanî xo puroşnena zerrîya to ra. Leşa xo ya serdine ra, lewanê xo yê serdinan ra, ez seba leteyê caverdayîşîya xo xebetîna. Ez damorê tu yê barî ra teberikî gêna û toximê ezbetê xo erzena herra zerrîya to. Çunke qederê pêro surgunîyan de sey dûyî vîndîbîyayîş esto. Merg ra xirabêr vîrraşîyayîş esto.

Ez endî nê qederî rê îsyan kena. Ez wazena ke, cayê zerrîya to yo ke tede merdim çin o, ez uca de yew multecî bî. Wa meymanîya mi to metersno. Ez zaf tay bena meymana to. Ez tena hezar serrî zerrîya to de oroşena ra. Ez to ra tena leteyê nanê germinî wazena. Yew lete nano germin…

No nuşte 1438 rey wanîyayo
No nuşte hema şîrove nêbîyo.