zazaki.net
01 Oktobre 2023 Yewşeme

Bedrîye Topaç / Nuştox

Nameyê Mi Tarî ya

17 Temmuze 2011 Yewşeme 16:56

Payîz o, velg rişêno. Ez hewt serrî ya. Ez eştêne tarî. Nameyê tarî pîl biyêne. Ez tarî ra zaf tersena. Vatêne meterse, tarî de çîyê çin o. Mi dî. Tarî de maya mi çin a. Tarî de pîyê mi çin o. Tarî de kewe, tarî de hewz çin o.

Payîz o, velg rişêno. Ez des û hîrê serrî ya. Ez eştêne tarî. Nameyê tarî barkerdiş o. Ez tarî ra zaf tersena. Vatêne meterse, tarî de çîyê çin o. Mi dî. Tarî de welatê mi çin o. Tarî de dewa mi çin a. Tarî de ezbetê mi çin o.

Payîz o, velg rişêno. Ez vîst serrî ya. Ez eştêne tarî. Nameyê tarî ciwîyayîş o. Ez tarî ra zaf tersena. Vatêne meterse, tarî de çîyê çin o. Înan dî. Tarî de leşa mi çin a. Tarî de çimê mi çin ê. Tarî de rîyê mi çin o.

Payîz o, velg rişêno. Ez hezar serrî ya. Ez mîyanê tarî der a. Nameyê mi tarî ya. Ez tarî ra nêtersena. Ê tarî ra tersenî. Ez keynaya tarî ya. Ma pîya hardo ke tede Heq çin o ra sirgun bîme. Cayêko merdim çin o, mezelê bêkesê de xo nimnenîme. Ez zereyê tarî de bîya pîl, tarî zereyê mi de bîye pîle. Ez tarîya xo de zêdîyena. Leşa mi leşa tarî ya. Tîya de cayê roştîye çin o.

Nameyê mi tarî ya. Barê vileyê mi giran o. Roştîye zerrîya mi de çin a. Asmênê mi tarî yo. Hardê mi tarî yo. Mi çend serrî destê xo zerrîya merdimê ra nêda. Rengê demserran û vengê awe xo vîr ra kerdî. Huyayîşê mi bermayîş o. Vengê mi her dem peyser agêreno mi. Dinyaya mi sîya ya, sewbîna reng nêzana. Ez roştîye ra hesnêkena. Roştîye de mi bêkesîye dî. Domanîya mi roştîye de vîndî bîye. Mi heskerdiş roştîye de xo vîr ra kerd. Mi ezbetê xo roştîye de vîndî kerd. Hezar serrî yê ke mi dirbeta roştîye xo vîr ra nêkerde.

Nameyê mi tarî ya. Ez zana qet nêqedîyeno teynayîyê talihê minê tarî. Tim geyrena rîye erdî de tik û teyna… Heta ke ez leteyê tarîya xo ya sirgunkerdîye bivînî. Cayêko Heqî xo vîr ra kerd, uca ra domananê tarîye sey xo arê dana. Tarîya rîyê hardî bêro ancî vêşanena, tarîya mi nêqedîna. Payîz şiro kotî, merdimî uca bi vengê linganê mi hesyenî.

No payîz ti ameyî tarîya mi. Ez nîyadana to seba çinkerdişê tarîya mi ameyî. Peyser şo roştîya xo. Ez to ra qet çîyê nêwazena Teyna çimanê xo caverde. Çimê to leteyê tarîya min ê. Zerrîya min a tarîye ra dûr vinde. Tarîye mi, mi rê bes a... (*)

__________

(*) No nuşte hûmara 3. ya rojnameyê Newepelî, rîpel 6 de weşanîyayo.

No nuşte 1056 rey wanîyayo
No nuşte hema şîrove nêbîyo.