zazaki.net
14 Hezîrane 2024 Îne
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
07 Temmuze 2017 Îne 13:35

Roşan Lezgîn: "Newepelî Kadroyê Ziwanî Ardî Meydan"

Roportaj: Alî Aydin Çîçek

Mamosta, hûmara seyine ya Newepelî bimbarek bo. Tecrubeyê nuştoxîya to û Newepelî pêra beste yê. Şima senî dest pêkerd? Ti eşkenî sere ra behs bikerî?

Nê şertan de, bi nê îmkanan, safî bi kirdkî pêsero vetişê se hûmaranê rojnameyêk hende asan nêbi! Eger şuûrê mîlî çinê bo, eşq û heskerdişê ziwanî ra nêbo, nê karî nêbenê. Ma xwu vîr ra nêkin, seba ma kurdan xebata ziwanî waro tewr sereke yê miletbîyayişî yo. Xebata edebî zî, seba xurtkerdişê nasnameyê ma yê mîlî xebata tewr sereke ya. Ez bi xwu înşa ra, yanî awankerdiş ra bawer kena. Êyê ke vanê ma xelaskerdox ê, ma do şima bixelisnin, ma do şima azad bikin ra ez bawer nêkena!... Serra 1991 ra mi dest bi nuştiş kerd, mi çend nuşteyê kilmekî tayê kovaran rê şawitî. Û destpêkê 1996î ra êdî ez daîmî nusena. Nuşteyê mi zaf kovar û rojnameyan de weşanîyayî. Dima têkilîya min û Grûba Xebate ya Vateyî virazîya. Axir înternet kewt cuya ma. Çend kurdan 2005 de bi nameyê NetKurd yew keyepelê înternetî akerdbi. Mi bi kirdkî, ge-ge zî bi kurmancî înan rê xeberî û nuşteyî şawitêne. Dima înan ez zî kerda admînê keyepelî. Bi no qayde hem bi kirdkî nuştişê xeberan de hem zî sey admîn bikarardişê keyepelê înternetî de tecrubeyê mi virazîya, ez zaf çî musaya.

Nika kirdkîya nuştekî zaf aver şîya. Verê cû bikarardişê ci sey ewroyî nêbi. Kirdkîya ma esas ziwanê qiseykerdişî, ziwanê dewe bî. Ma no proses de kirdkîya nuştekî zaf aver berde, kirdkî de evolasyon virazîya, yanî ziwanî tekamul vîyarna. Enê çî winî xwuvero nêbî…

Serra 2009 de bi pêşnîyaz û ardimê Sidqî Zîlanî ma keyepelê Zazakî.Net akerd. Nuşteyo verên yê Zazakî.Netî de mi behsê kêmanîya kadroyanê kirdkî kerdo. Ez winî bawer kena, eke mîyanê yew miletî de se-di seyî kadroyê başî bibê, kulturê ê miletî, ma vajin ziwan, edebîyat, huner û nasnameyê mîlî yê ê miletî zindî benê, aver şinê, kemilîyenê. Yanî yew şar bi kadroyanê xwu beno milet. Coka ez tim xebitîyayêne ke kadroyê ma, aktîvîstê ma, wendox û nuştoxê ma bizêdîyê. Mi her roje çend xeberî, nuşteyî û sewbîna melumatî keyepelê Zazakî.Net de weşanayne. Eno keyepel nika zî înternet de arşîvo tewr dewlemend û muhîm yê zazakî yo. Zaf kesî sayeyê Zazakî.Netî de bi kirdkîya nuştekî, bi kovaran û kitabanê kirdkî hesîyayî, xebatanê nuştekî yê kirdkî ra xeberdar bîyî. Ciwanê ma yê ke unîversîteyan de wanenê, êyê ke lîsanso berz kenê, kesê ke nusenê, kesê ke zazakî ser o xebate kenê, hemîne Zazakî.Net ra îstîfade kerdo û kenê.

Destpêkê serranê 2000î ra pey Tirkîya de yew nermayî zî dest pêkerd. Ma çend kesî ameyî têhet, ma waşt yew komele awan bikin. Axir hamnanê 2010î de bi hawayêko resmî ma Ziwan-Kom na ro. Ronayişê komele dir epey teşqeleyî zî vejîyayî. Her kesî hetêk ra çîyêk vat. Tayê kesan vatêne bêrîn komela Kurdî-Derî. Tayê hevalanê ma yê bînan zî zaf teng ewnîyayî, va, şima komele ronê êdî ma yewbînan ra aqityenê! Û winî zî kerd. La ma sebat kerd û xebata komele dewam kerde. O wext mi Diyarbekir de kursê kirdkî dayêne. Gama ke mi Odaya Tebîban a Diyarbekirî de kurs dayêne, tayê kursîyeran, sey heqê min ê kursî xwu mîyan de bineyke pere da arê. Reya verêne bî ke xebata kirdkî ra pere kewtêne mi dest. Ma her di hûmarê verênî yê Newepelî bi nê pereyî vetî. Ewilî ma waşt bulten vejin, la dima ma kerd rojname. Zaf baş biyo ke ma Newepel vet û winî dewam kerd.

O wext rewşe senî bî, reaksîyon senî bi, seba Newepelî kamî se vatêne?

Welat de, Dîyarbekir de, seha de, winî xwuser xebata kirdkî karêko zaf rîskin bi! Helbet keyfê tayê însananê ma ame, bi heyecan la bineyke zî bi heyret bala xwu dabi ma ser. Tayêne zî seke ma suc kerdo, eleyhê ma de xebitîyayî, zaf kesî eleyhê ma de xebitîyayî. Mesela, çend kesan bi nîyeto xirab komele de ca girewt. Destpêk de înan zere ra zaf ma eciz kerdî, ma meşgul kerdî, dima zî abiriyayî şîy. Tayêne zî teber ra; derdoranê cîya-cîyayan, her hetêk bi yew motîvasyon gala ma kerd. Tayêne vatêne "çira Sidqî Zîlan tede esto." Oxro ke nê camêrdî tim hetê ma kerd. Tayê kesan vatêne "Zazakî û qezete!" Tayêne vatêne "Azadîya Welat de binusên, qey şima cîya kenê?" Tayê kesan yew cumle yan yew vateyê ma ra manayê bêeleqeyî vetêne û gala ma kerdêne. Tayê şexsan, seke ma bi vetişê Newepelî û Şewçila vernîya kovaranê bînan girewto, eşkera yan nimite eleyhê ma de xebitîyayî. Înan tim sereyê mi nequr kerd! Oxro ke hem Zazakî.Net de hem Şewçila de hem Newepel de nuştoxê xwu ma bi xwu ardî meydan, ma kadroyî sifir ra perwerde kerdî. Ma vernîya xwu de bi destê xwu seha akerde. Xwura hetê xebata kirdkî ra sehayêka bakîre, sehayêka çol-beyare estbî. Ez vana, nika zî zaf sehayê bakîrî estê ke ganî tede xebata kirdkî bibo.

Zaf nuştoxê ke ma dir dest bi nuştiş kerd, dima sewbîna kovaran û rojanmeyan de nuşt, televîzyonan û rojnameyan de xebitîyayî. Nuştoxan û wendoxanê ma ra qismêko muhîm şî unîversîteyan de lîsanso berz kerd. Ez milîyetê xwu ra hes kena, derdê mi tena xizmetê milî yo. Coka xebata kirdkî de ez xwu sey yew hênîyê sîneyê koyêk de hîs kena, ez xwu sey awe hîs kena. Kam teyşan o, wa xwu rê bişimo, rîyê xwu bişuwo û rayirê xwu dewam bikero şo. La tayê estê, awa xwu şimenê, fek û rîyê xwu şuwenê, dima zî çilmîya xwu erzenê mîyanê awe, hema şinê!...

Meselaya ziwanî meselaya neteweyî ya. Ez bi xwu qayil a ke sehaya ziwanî de zaf tewir xebatî bibê. Kam çi xebate keno, ez bi heskerdiş û sempatî ci rê wayîrîye kena. Mesela, qasê pancês kitabê ke Weşanxaneyê Vateyî ra vejîyayî, mi bi xwu redakte kerdî, mi newe ra nuştî, çape rê amade kerdî. Hema vajêne ke heme kitabanê Weşanxaneyê Vateyî ser o mi nuşto, mi pesnê înan dayo, mi dayê şinasnayiş. Ancî senî ke kovara Vateyî vejîyayêne, mi xebere viraştêne û NetKurd de, Kurd-Pen de, Zazakî.Net de, Newepel de dayêne şinasnayiş. Ez bi heme samîmîyetê xwu hes kena ke ziwanê ma, edebîyatê ma aver şiro. Derdê mi tena no yo. Labelê zaf kesî estê ke bi hesabanê hurdîyan hereket kenê, şexsî fikirîyenê, hesed kenê, xirabîye kenê…

Hetê madî ra rewşe senî bî, çiqas mesref şi?

Amadekerdişê nuşteyan û xeberan, ancî karê redakteyî, sere ra heta nika tim ez kena. No karêko zaf zaf giran o, zaf wextê mi gêno. Ez her nuşteyî panc-şeş rey wanena, raşt kena. Badê ke Bîlal mîzanpaj keno, ancî ez wanena, xeletîyan îşaret kena, hetêk ra ferhengek amade kena. Metbea ra ardiş, seba aboneyan paket kerdiş, postexana ra yan zî termînal ra şawitiş, nê karê hemaltî tim barê milê min û Bîlalî yê. Heme xaçepersî Murad Canşadî amade kerdê; kaxidî ser o hepisxane ra şaweno, dima ez komputere de newe ra nusena. Nê heme karî ma xwu rê kîseyê xwu ra, keremê zerrîya xwu ra kenê. Hema vajêne, seke ma cuya xwu na xebate rê weqf kerda. Ez vana, neslo ke ma dima yeno, qet nêbo wa nêvajo verênanê ma çîyêk nêkerdo!

Çend hûmaranê verênan de rotiş ra, aboneyan ra bineyke pere ame, seba çend hûmaran mesrefê metbea vejîya. Ancî tayê hevalê ke ma înan rê pêsero rojname şawenê, înan tim heqê rojnameyî ma rê şawit. Keyeyê înan awan bo. Qismêk aboneyê ma zî zaf helalî bî, tim mesrefê xwu da. La qismêko zaf muhîm yê aboneyan reyke pereyêko cuzî dayo, hende! Qismêk zî tena adresê xwu dayo. Mesela, yew aboneyê ma Almanya de maneno, reyêk Diyarbekir de 20 lîra dabi, no pere mesrefê des nusxeyan yê heqê posta bîle nîyo. La bî şeş serrî ma ci rê tim rojname û heme hûmarê kovara Şewçila şawitî. Reyêk ma yew hûmara Şewçila kerdbî xwu vîr ra. Mêrikî hem bi e-mail mesaj şawit hem telefon kerd, va qey şima nêşawita. Ancî nê merdimî dades aboneyî zî peyda kerdî, ma çend serrî înan rê rojname şawit. La wad bo tu kesî yew quriş pere nêda. Eno tena yew nimûne yo, zaf kesî û cayê winasî estê ke merdim fedî keno behs bikero. Xwura ez nika behsê zilm û tehda bikerî, ma mîyan ra nêvejyenê.

Tena heqê metbea û kargo-posta, heta nika mesrefê 100 hûmaran, qasê 70 hezar lîra pere şîyo. Yanî bi pereyê verî 70 mîlyar keno. Verê cû ma nêzanayne postaxane de tarîfeyê rojnameyî esto, PTT zî ma ra qasê 6-7 mîlyarî lîra zêde pere girewt. Heta ma pê hesîyayî, Hasil Mûsil ra vîyart! Badê ke mi rewşa rojnameyî nuşteyê edîtorî de îzeh kerde, êdî mesrefê metbea û posta-kargoyî de zaf embazan ma rê ardim kerd. Keyeyê hemîne awan bo. Eke ardim û destekê înan ra nêbîyêne, mumkin nêbi ke ma hende dewam bikerdêne. Xwura sere de, ma vatbi, ma di hûmaran vejin, hela se beno. Dima ma va, çendna hûmaran zî vejin. Winî winî, ma ameyî resayî 100 hûmarî. Ardimê zaf kesan Newepel de esto. Vetişê Newepelî teşebus û performansêko temamen sivîl o. Mi gore, Newepel tarîxê ziwan û edebîyatê ma de hîkayeyêka serkewte ya. Ma bi vetişê Newepelî zaf qalibê wuşkî zî şikitî, ma zaf çîyê neweyî ardî meydan.

Mesela, senî?

Heme ziwanan de rojname prestîj dano ziwanî, rojname ziwanî keno wayirê şexsîyetî. Weşanayişê Newepelî ra ver çimê kirdan de qîymetê kirdkî hende çinê bi. Vatêne "zazakî û qezete, hewwûû!" Newepelî kerd ke şarê ma bi ziwanê xwu bawer bo. Ma kirdkî kerde ziwanê xeberan, ziwanê rojnameyî.

Ma Newepel de ziwan zaf pak, winî rafîne, bêqusur şuxilnayo. Sîstem û mentiqê ziwanî gore şuxilnayişê ziwanî zaf muhîm o. Çimkî ti ziwan xirab bişuxilnê, zerar dîyeno ziwanî! Zafê kesan nêeşkenê bi kirdkî bifikirîyê û cumle saz bikerê. Newepel esas nê hetan ra referans o, heta bi heta do winî bo. Çimkî ma sîstemê ziwanî eslê ci gore zaf bi dîqet muhafeze kerd; muhafezekerdişê sîstemê ziwanî nuqtayêka zaf hesas a, ancax fîlologî tey bivejê ke ma senî hesas têwgêrayê.  

Ancî ma îsbat kerd ke merdim binê versîya sîyasîyanê ma ra dûrî, bi hawayêko sivîl zî eşkeno karanê winasîyan bikero û ser bikewo. Nika belkî normal aseno la o wext nê çîyan rê cesaretê gêjan lazim bi. Ancî ma îsbat kerd ke şert nîyo îlla tena yew kovara ma estbo, ma biwazin, ma eşkenê rojname û sewbîna kovaran zî vejin. Ma nîşan da ke qedera ziwanê ma destê ma de ya, kes nîno ma rê ziwanê ma aver nêbeno, gereka ma paştîya xwu bi destê xwu bikenin.

Yewna çiyo zaf muhîm zî no yo ke, ma formulasyonê nasnameyê ma yê komelkî muşexes kerd. Yanî ma pratîk de nîşan da ke kurdîtî nasnameyê ma yê makro û mîyanê nê nasnameyî de çend nasnameyê mîkroyî estê; nînan ra yew zî ma kird ê. Û ma da zanayiş, her nasnameyo mîkro wayîrê şexsîyetî yo, nê nasnameyê mîkroyî yê kurdan neke heteronom ganî her yew xwu rê otonom bo. Û ma bi xwu na otonomîye pratîze kerde.

Mîyanê şarê ma de averberdişê fehmê demokrasî de zî faydeyê Newepelî zaf biyo. Mesela, eynî hûmare de nuştoxêk behsê dînî keno, yewna behsê şimitişê şerabî keno. Esas vejîyayişê Newepelî bi xwu averşiyayişê fehmê demokrasî rê mifadar bi. Û bi vetişê Newepelî, ma vera polîtîkaya ke miletê ma parçe kena de zî mucadeleyêko zaf cidî kerd.

Nê heme çî xwu rê bi xwu, winî tesadufî nêbî, heme bi zanayiş, bi tesewur virazîyayî. Nika badê ke rêçe virazîyena, her kes tey şino, vanê qey xwura tim winî biyo. La ez zana Homayê mi zano, ma çi zehmetî xwu dima verdayî, ma çend fetl û hokan ra vîyartî. Merdim nêeşkeno îfade bikero, ancax merdim biciwîyo!...

Ti eşkenê bineyke behsê xebata redakteyî bikerê?

Ez karê redakteyî seba perwerdekerdiş û resnayişê nuştoxan sey kursê ziwanî bikar ana. Kesê ke newe kirdkî nusenê, zafê înan xirab dest pêkenê; ne nuqta, ne vîrgul, ne îşaretê persî, ne herfa girde, ne cumle, ne paragraf: her çî têmîyanek û gelemşe… Tewr zaf zî hetê sazkerdişê cumle ra problemî estê, merdim fehm nêkeno ke vanê se. Gama ke ez nuşteyanê înan wanena, ez vana qey ez sey kerkencike winî çewt rayîr şina. Zaf kesî estê kitabê înan weşanîyayê, yan zî master kerdo, gelek meqaleyî nuştê, la hema nêeşkenê yew cumleya tekuze raşt saz bikerê. Merdim vano qey morceleyan mezgê înan de plaqaya fikirîyayişê înanê kirdkî kerkitnayo! Ez vînena, tayê estê, nameyê xwu bîle raşt nênusenê. Belkî zî cidî nîyê!

Wexto ke behsê "redakte"yî beno, zaf kesî tena hetê gramerî û îmla ra rastkerdişê tayê herfan fehm kenê. Yan zî formê çekuyan ke Grûba Xebate ya Vateyî tercîh kerdê, şuxilnayişê înan fehm kenê. La winî nîyo! Gramer, îmla û alfabe, tena yew hetê karê nuştişî yê. Esas ziwan komplîkasyonê sîsteman o. Aql û mentiq, qaydeyê bikarardişê ziwanî, bi hawayêko raşt û fesîh bikarardişê ziwanî, belaxet û fesahetê vatişî zaf muhîm ê. Bikarardişê ziwanî huner o. Ti formê ke sey standard tecîh biyê gramerî gore rêz bikerê zî eke sey ziwanî hetê fesahet û belaxetî ra, hetê mana ra, îllahîm zî hetê semantîkî ra raşt nêbo, tena formê çekuyan û gramer fayde nêkenê!

Zafê nuşteyanê ke yenê verê destê mi, hema vaje ke ez newe ra nusena. Mi nuştoxê neweyî tim ezîz kerdî û nuşteyê înan şerefdar kerdî; mi paxirê înan kerd zerrn. Mi kamca raşt kerdo, ez bi rengo sûr îşaret kena, apey şawena. Ez vana, heyran-qurban, keremê xwu ra, bala xwu bide ser, muqayese bike ke ti reyna hîna raşt binusê. No karêko zaf zaf zaf zehmet o. Qismêk nuştoxî dîqet kenê, vera-vera aver şinê. La zafê nuştoxan, ha vaje ha vaje! Tirkî vanê "gavur ezyeti!" Bi mi gawur ezîyetî da antiş. Êyê ke wina xirab nusenê, zafê înan mi ra vanê, "Xwura raştkerdiş wezîfeyê to yo, ez nuştox a!" Ez vana "To nuşteyê xwu çend rey wend?" Vano "Tena mi nuşto, mi nêwendo." La ez nuşteyê her kesî çar-panc rey wanena, her wendiş de raşt kena. Ez winî vajî, zafê nuştoxan, seke şirê ko ra yew kolî bibirnê biyarê bierzê verê berê mi, o qayde yo. Ez sey necaran ser o xebitîyena, kena mobîlya û nameyê înan ser o weşanena. Zafê înan nêvanê destê to sax bo zî, qismêko nuhîm dima înkar kenê, nankorî kenê. La tayê zî estê, înan hem xwu aver berd, hem zî şekernenê, keda mi teqdîr kenê. Homa înan ra razî bo.

To bineyke verê cû behsê tehda kerd, ti eşkenî nimûne bidî?

Ez eşkena bi seyan nimûne bidî la merdim nameyê miletê xwu ser o fedî keno. Ez tena yewe vajî. Ê serran, dades rojî roşanê newroze ra ver, hevalêko baş welatêkê Ewropa ra mi geyra, va, kitabê ke to Weşanxaneyê Roşna ra vetê, her yewî ra dades hebî lez bi kargo bişawe, ez cayê pîrozkerdişê newroze de stand akena, roşena. Zaf keyfê mi ame. Mi kitabî paket kerdî dayî kargoyê acîlî yê teyareyî. Heqê kargoyî mesrefêko cidî girewt. Kitabî wextê xwu de şî resayî ci. Heval uca seba standî muracatê komîteya tertîbkerdişê newroze keno la destur nêdanê. Merdimanê xwu yê Diyarbekirî rê telefon akenê. Pers kenê ke no çi weşanxane yo. Nêyê tîyayî ke mi baş şinasnenê, vanê "Meverdên!" Naye ser o nêverdanê lajek tek yew kitab zî biroşo. Oxro ke zafê nê kitaban yê hepsîyan bî. Metnê înan bi hezar zehmet hepisxane ra sey destnuşte ameyê kewtê destê mi, koyan ra ameyê. Bi nê halê xwu yê nêweşî her metnî ser o ez bi aşman xebitîyaya. Mi hewnê şewan ro xwu herimnayo, mi çimê xwu kor kerdê. Mi newe ra komputure de nuştê, heta ke mi çape rê amade kerdê û weşanayê, ez zana Homayê mi zano mi çi dîyo çi nêdîyo. Axir biyê kitab û kewtê xizmetê ziwan, edebîyat, mîlîyet û nasnameyê miletê ma, bîyê malê şarê ma. Tîya de mesele madîyat nîyo. Çiyo ke ruhê merdimî birîndar keno muamele yo, polîtîka ya. Ma fek hevaltî û biratî û kurdîtî û ziwan û mîlîyet ra veradin, gelo nê termê "özgürlük", "demokrasi" û "halkı savunmak" yenê çi mana? Ez kamcîn "halk" ra ya? Gelo Newepel û Şewçila bi ziwanê kamî vejîyenê, xizmetê kamî kenê ke hende çinê hesab bî, hende vernî ro înan ame girewtiş?

Êyê ke nêverdenê ma nefes bigêrin, tîya tim mi ra îstîfade kerdo; ma kurs û perwerde û meymandarî bidin hetêk, xeberî, nuşteyî û roportajê ke ma bi hezar zehmet seba Newepelî amade kerdê, dima keyepelê Zazakî.Net de weşanayê, înan kopya kerdê, texrîf kerdê û rojnameyanê xwu de weşanayê. Tîya Diyarbekir de, da-vîst serrî qasê yew dewlete îmkanê înan estbî; bîna ra bigêrê heta bi her tewir ekîpmanî, xizmetê werd û qehweyî ra bigêrê heta bi meaşî… La înan yew nuştox, yew edîb nêvet meydan, seba ziwanî yew kadro perwerde nêkerd.

Sey vateyê peyênî ti wazenî vajî se?

Bî des serrî keyepelê Zazakî.Net aktîf o, 14 hûmarê kovara Şewçila vejîyayî. Weşanxaneyê Roşna ra daçewres kitabî weşanîyayî, çend hebî zî çape rê amade yê. Bî 100 hûmarî Newepel vejîyeno. Nê heme zî winî pak, bêqusur weşanîyayê. Qaso ke şima texmîn nêkenê, ez nê karan ser o bi cidîyet xebitîyena. Zaf xebat û meşgulîyetê mi estê ke kes nêvîneno. Û çîyo tewr giran mesûlîyetê keye û kulfetî mi mil de yo. Yew karê min o daîmî çin o, sîgortaya mi çin a, ez xwu rê karê rojane de, înşatan de xebitîyaya. Mi zaf hîkaye û şîîrê xwu kaxidê çîmentoyî ser o nuştê. Nika çiqas xebatê ke mi kerdê, ma winî xeyal bikin, yanî ma ferz bikin ke qet nêbîyê, çin ê. Şima ra çi aseno?

Ez minet nêkena helbet, mi keremê zerrîya xwu ra bi hîsîyatê xwu yê mîlî û bi fedakarî nê xebatî kerdê. Eke mi xwu rê sewbîna karî bikerdêne, kamî mi ra vatêne se?

Heto bîn ra, seba ke nuştoxê neweyî vejîyê meydan, mi hetê xwu yê edebî zî feda kerd, mi kerd qurbanê perwerdekerdişê nuştoxan û kadroyanê neweyan! Merdim reyke yeno dinya. Ez wazena xebata xwu ya edebî dewam bikerî, edebîyat zerrîya mi de sey hesrete mendo…

Mîyanê enê karan de zaf tecrubeyê mi virazîyayî. Mesela, verê cû, mi vatêne kurdê ma çira nê halî de yê, çira nêbîyê wayirê yew statu. La nika mi rê ecêb nîno! Verê cû mi her kes sey xwu samîmî zanayne. Mîyanê na xebate de mi her tewir merdimî dî!

Ez bi xwu her kesî ra hes kena, ez qîymet dana her kesî, caran bi teasub (önyargı) nêewnîyena, ez wazena her kesî rê ardim bikerî. La gama ke ez vînena amancê tayê însananê ma sirf xirabî ya, îfleh nêbenê, demeyêk ra pey, ez verê xwu înan ra tadana, ez înan hişê xwu ra esterena erzena. Çimkî mumkin nîyo ke îfleh bibê. Ê heq nêkenê ke mîyanê hafizaya mi de ca bigêrê. Eke neheqîye bi mi kerda zî, ez teslîmê Homayê xwu kena û xwu rê ewnîyena karê xwu ra. Wextê mi çin o ke ez her kesî dir hewt û heşt bikerî. Tu derdêkê min o şexsî çin o, derdê mi şexsî zî nîyê. Karo ke ez kena, vateyo ke ez vana, esero ke ez ana meydan, gereka miletê mi rê, milîyetê mi rê, huner, edebîyat û kulturê ma rê, nasnameyê ma rê faydeyê xwu bibo. Û ez caran kesî dir reqabet zî nêkena. Ez tim wazena bineyna bixebitî, bineyna xwu aver biberî ke miletê mi rê faydeyê mi bibo. Mi nê heme karî bi hîsîyato masumane û bi ruhêko amator kerdî. Esla ez teqdîrkerdiş teleb nêkena, ez nêvana wa kes paye bido mi, wa heqaret nêkerê bes o.

Nika ez ewnîyena xwu ra dima, hezar bar şukir Homayî rê, xebata mi de, cuya mi de çiyo ke qasê mîsqalêk zerarê xwu miletê mi rê, însananê ma rê bibo, pratîkê mi de çin o. Elhemdûlîlah. Çîyo ke ez ci ra bişermayî, ci ra fedî bikerî zî heyatê mi de nêbîyo. Tîya ra pey zî înşalah Homa mi nêdo şerme.

Na xebere 3893 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
yers hol niwu
serwet çoligra
miyone xevata zazakid elbet tı ked emek do ez ınira çik niyevona lakin.zazaki ser tı tena ni.tı ın kare pirozıd ıni merdumonra ju yi.e çıra hına vona,mesela miyone kitav mı zazakid zaf hetonra nuştox esti tewır tewır weşanxane esti (astun,peywend,tij,vate,nubihar,roşna)ez hemıniyonri ju ju teşekur kena sıpas kena mamosta mı şaş fom mek,kede emek şıma ez inkar nikena.en zafız miyone kitavone mıd kitavi weşanxaneye tıyi. selametid bımoniyen, ki şıma hemıniyon awonıvu...
_____________
Serwet,
Nîsbet bi mesajê to yê verênî, eno mesajê bineyna maqul o.
Ti ha vînenê, ez esla nêvana bê min sewbîna kesî zazakî rê xizmet nêkerdo, mi o qayde çîyêk nêvato. Tam eksê ci, mi zaf rey keda sewbîna merdiman nuşteyanê xwu de tekrar tekrar îfade kerda; mi yewa înan bi des nîşan daya...
Û çiyo ke mi kerdo, tena mi yew qisim, o zî sey xulasa behs kerdo, mi roportajê xwu de bi kilmekî behsê rolê Newepelî kerdo...
Mesela, to behsê Nûbiharî kerdo, çîyo ke înan weşanayo zî, zafê ci keda min a. La mi behs nêkerdo.
Ez zî to ra vana, ti mecbur nîyê mi ra hes bikerê, labelê bêhurmetî weş nîya!
Eke derdê to propaganda ya, xwu rê sewbîna cayan de binuse.
10 Temmuze 2017 Dişeme 19:11
Harûn
Harûn Bozkurt
Serwet Beg,
Ez bawer kena ke ti fîhrîstê newepelî ra bêxeberê. Kamî Newepelî de kamcî xebatî kerdê se yew bi yew nê fîhrîstî de ca girewto. Eger ti meraq kenê se nê lînkî ra bewn: http://www.zazaki.net/haber/fhrst-90-hmaran-newepel-1994.htm.
Not: Nê fîhrîstî zî merdim o ke to vato "tim ez ha ez" amedekerdo!

Seba xebatanê erjayanê to zaf sipas mamosta Roşan Lezgîn.
08 Temmuze 2017 Şeme 19:57
Spas u rexne
Servet çoligra
Mamosteye zazaki xevat tı bı seran a vinen o ma xı ver şari xı ver zaf spas keni ki tı awonıvu. Merdum tı hına qal kena kıçi von qe ın hemı karon tı kerdu.çend kesi emek de çend kesi ıni nuştoni nuşti.tı emeku kede ıni merdumon pe gueşi keni.
ıçi von qe. Tı dodiya zazakiwa tıra vercu ın zwonıd kıçi çik nikeru tı tena vona ez ha ez.
_________
Serwet
Eno yew roportaj o, şexsê mi dir biyo. Lajekî mi ra persî persayê, mi zî her perse gore fikr û hîsîyatê xwu îfade kerdo, mi behsê xebata xwu ya ziwanî ser o kerda. Kêmî yo la dîrhemêk çîyo zêde yan mubalexe tede çin o.
Heta ewro xebata ke mi kerda, çîyo ke mi ardo meydan, mi bi kilmîye, winî xulasa behs kerdo.
Çiyo ke mi kerdo, helbet heqê min o ke ez vajî mi kerdo. Çimkî mi kerdo. Qey ez nêvajî?
Wa her kes behsê xebata xwu bikero, kamî se kerdo, kamî çi ardo meydan, wa vajo. Mi fekê kesî nêgirewto!
Eger yew çîyo ke mi nêkerdo, la ez vana mi kerdo, a game heqê to esto ke ti mi rexne bikerê, ti vajê wina nîyo.
Derheqê xebata Newepelî de kamî çi ardim kerdo, mi tim nameyê înan nuşteyê edîtorî de nuşto. Coka mi hewce nêdîyo ke ez roportajê xwu de zî vajî.
Roportaj, bineyke şexsî yo. Coka merdim qalê xebata xwu ya şexsî keno, zaf zî normal o ke ez zî behsê xebata xwu bikerî.
Ez fam nêkena çi ra to rê beno derd?
Ez to ra bi zelalî vajî, rexneyê to neheq o, cayê xwu de nîyo, çiyo ke ti vanî laubalîtî ya. Coka ez sipasîya to zî qebul nêkena!
07 Temmuze 2017 Îne 16:48