zazaki.net
29 Sibate 2020 Şeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
30 Adare 2019 Şeme 13:30

MESELÊ ŞARIK Û ŞIWÛNÎ

Abdulah Narin

Ez tu r’ vac meselê Şarik û Şiwûn

Şarik kûm a, Şiwûn kûm û; ez tu r’ vûn

 

Meselê Şarik-Şiwûn d’ zaf hîkmêt êst

Keramêt ewliyûn d’ ma r’ zaf îbrêt êst

 

Dor-vêr ma d’ çend ewlîyê êst, ma nizûn

Şarik û Şiwûn îz welî y’ ti bizûn

 

Amenna, peyxembêr mu’cîzû muecnên

Ewlîyê, kerametûn xwu nimuecnên

 

Ma tesdîq kên keramêt, mu’cîzê heq

Elah qadîr, çik çetin niyû yi r’, el-Heq

 

Bê îzîn Yi dar ra yo pel nîna war

Bê zikir Yi heywax ma rî, ma bêwar

 

Şiwûn welî w’ hayê axê pê çin ya

Keramêt welîyû pê kesbê yin niya

 

Ena way û bira bîy aşîq Allê

Eşq Allê senî yo êşq; zûn zaf mallê

 

Şiwûn kê axê Têrkun id yo gawûn

Têrkûn Dyarbekir id nûmê çend dewûn

 

Pyorê peyxemberû şiwûntî kerda

Ma zûn, peyxember ma z’ gawûntî kerda

 

Pîl ma vûn nûmê Şarik Şerîvûn a

Nûmê Şiwûn îz Mustafa w, mi zûna 

 

Rîwayet byû: Şarik wayê Şiwûn ya

Şarik yetîmê dadî yû babî ya

 

Way û bira en axê r’ şiwûntî kên

Humê r’ îbadet id yin qisûr nikên

 

Hem qêlb xwu d’ hem zûn xwu d’ Humê zikir kên

Rizq Allê r’ hemd û sena û şikir kên

 

Nimac siwê d’ wirzên Şarik û Şiwûn

Diwar çerinen heta ruec şin awûn

 

Axa vînen wext ig diwar yen kui ra

Zaf yo buêya weş yena heywûnû ra

 

Şit diwar ra yowna buêya weş yena

Cînyê axê z’ pê enê zaf şaş bena

 

Ez enê z’ vac; cînyê axê ça ra ya

Bê şubhe ya esil xwu Sîwûn ra ya

 

Axa persen, vûnû “Ena buyê ça ya?”

Xonim vûna “Ena buyê vaş kuê ma ya.”

 

Kuo Sipî senî yo kue w’ mepers mi ra

Sêr Diyarbek, Xarpyet, Çolîg ben sêr yi ra

 

Berzê Kuê Şarîk hinzar yo metre ya

Dor-vêr en kuê d’ hinzar yo vil varaya

 

Warê Kuê Sipî hîra w, sê yo dêşt a

Hinzar çeşît buêya weş uca d’ esta

 

Awê yênî Kue Sipî sê cemêd ya

Mi o qêdi awa weş cêyna d’ nidya

 

Axa çend ruêc sirr ena buê mereq ken

Vûn, ecêba en şwûni şin ça, se ken

 

Şewêk vûn “Ez rayûn a” cinyê xwu ra

“Ez ha şin ça ti qet sual mek mi ra.”

 

Vûn “Eg ez en sirr nimuis, aqil erzen!”

Kuen ra, nimac sibê d’ mîn cê ra wirzen

 

Axa kê xwu ra vêcyen, yen kiştê gew

Xwu nimnen, yin teqîb ken, yen kiştê dew

 

Pê çimûn xwu yo ecaîb hal vînen

Sirr yin vînen, yin dima îna ûnyen

 

Diwar ben hing, Şarik û Şiwûn bên tyêr

Firrên şîn hêt kuê ra, qê yin vacyê diyêr

 

Axê sênî g’ dî yin firrê uca ra

Astuêry xwu rehwûn rûmen hêt kuê ma ra

 

Ûmi rasa sêr kuê hasilî kelam

Şarik û Şiwûn uca d’ di weselam

 

Way ha şiwûntî kena vêr diwarî d’

Şiwûn ho şin, sel ha dest id, pêr diyarî d’

 

Yeni ra aw pê sel ben rar yo se’et

Wext ig qêflyen Allê ra wazen nusret

 

Bîsmîlah vun, ya Allah vûn, gum erzen

Allê ra xwu îr cenet id kueşkêk wazen

 

Pê ena awê yênî xerc virazen

Bê Humê yonê ra yardim niwazen

 

Malzemê xwu Derê Xaç ra ûn pê paşt

Pê kils û kerrî nimê cûmî viraşt

 

Axê va “Heywax li min mi r’, ez se ken?

En welî Allê ra hîvye dua ken!”

 

Şiwûn ûnya axa ho yen hêt yi ra

Qîjî kot ser, vazda hêt wayê xwu ra

 

Şiwûn vênda, va wayê hêt mi ra bî

Dua kerd va ti ma binimn ya Rabî

 

Allê yi ra qebûl kerd, yi çita waşt

Axa hem berma, hem mezêl yin viraşt

 

Hurmet Şiwûn ra ûmi nûmê Sîwûn

Ma mesela zaf derg niken, indek vûn

 

Ya Rabî ti ma bid xatîr ewlîyûn

Cenet id bik haval Şarik û Şiwûn

 

Peyxembêr ser ûn ma salat û silûm

En Feqîr mesela itya d’ kerd tamûm

 

Sallû ela resûlîna Muhemed

Daîm salat selam tu ser, ya Ehmed

 

Ellahumme sallî ela ya Emîn

We alî w sahbîhî ecmeîn, amîn

 

Na xebere 672 rey wanîyaya
No nuşte hema şîrove nêbîyo.