zazaki.net
22 Adare 2018 Panşeme
Girdîya Karakteran : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
29 Oktobre 2015 Panşeme 08:25

HOLÎGANÎYA FIKRÎ

Necîbe Kirmizgul

Dinya de çend merdimî estbê hend zî fikir û îdeolojî estê. Her kes babetêna fikr û îdeolojîyê xo danê teber. Tayên merdimî fikrê ci xorî yê, fikrê ke ci ra bawer kenê zanê çi yê çi nîyê. Tayên zî qet nêzanê fikrê ke ci ra bawer kenê çi yê? Tena ê fikran a eleqedar di-hîrê çekuyan, sloganan zanê û her ca de înan vanê. Yan zî ê fikrî ya eleqedar sembolî, sîmgeyî estê, înan a fikrê xo nîşan danê. Hema tu xorînî û detayanê ê fikran nêzanê. Tena holîganîye kenê. Eslê xo de xayeyê nê merdiman çin o. Tena no şekl a bala miletî ancenê xo ser. Xo serkewte vînenê. Her komel de nê babetan a merdimî estê.

Nê korfehmî hem kurdanê ma mîyan de hem zî tirkan mîyan de estê. Eslê xo de ez sîyaset ra, îdeolojî ra tu fehm nêkena û xora çîyê ke fehm nêkera zî înan a eleqadar nêbena. Qet xorînîya ci meraq nêkena. Goreyê mi hela sîyaset karêno leymin o. Qe sîyasetê kurdan qe ê tirkan ferq nêkeno ez hemîne ra dûrî vindena. Çîyê ke sîyaset a eleqadar ê, ez înan ra zî dûrî vindena. Çike sîyaset de holîganîye zaf a. Eke to de yew partî ya eleqadar yew sîmge, sembol bivînîyo, o wext ti bena a partî ra. Qe nîyetê to çi beno wa o bo, winî fehm beno.

Ez şima rê nê merdimanê korfehman ra çend numûneyan bida.

Kurdanê ma mîyan de rengê kesk û sûr û zerd zaf muhîm ê. Rengê beyraqe, elbet zaf muhîm ê. La tena nê rengan hêlkerdiş a û sembolê azadî giştan hewadayîş a merdim kurd nêbeno, xoser zî nêbeno. Kes senî beno kurd? Verî-verî bi ziwanê xo ya qiseykerdiş a beno. La ti nê merdiman de qisey bikerê, çekuyên ziwanê xo nêzanê. Qet miletê xo rê xizmet nêkenê. Tena giştan û kesk û sûr û zerd hêlkenê û vanê ma kurdperwer ê!

Bi no qeyde tirkan mîyan de zî merdimî estê. Rozetê beyraqa tirkan zeliqnenê xo girane ya û şinê kotî se vanê "Vatan, millet, Sakarya!" Û vanê ma tirkperwer ê! Bê nê çîyan sewbîna çîyê nêzanê. Kurdê ma bi no qayde tirkan rê vanê faşîst, ê zî kurdanê ma rê vanê terorîst!

Seke mi cor de va, ez nê çîyan û nê qayde merdiman a eleqedar nêbena. Ez sembolan a kurd nêbena, ez bi xizmetê xo ya bena kurd. Nê xizmetî zî bi ziwanê xo ya kena. La nê merdimê korfehmî tena winîyenê sembolan ra. Merdimî de çîyêno ke sembolan maneno bivînê hema vanê no kurdîtî yan tirkîstî keno. Bi raştî winî ya? Ez şima rê di-hîrê numûneyan bida.

Ez merdimêna zaf rengîn a. Hema-hema her reng ra çinayê (kincê) mi estê. Bitaybetî zî çîtê mi… Hela rengê sûrî ra ez zaf hes kena. Kamcîn reng weşê mi şiro ez ey tercîh kena. Qe sembolê yew çî bo yan nêbo mi rê qet o. Mi rê weş bo bes o!

Par mi Unîversîteya Zonguldakî de formasyon girewt. Reya verêne bî ez şîya mintiqaya Behrê Sîyayî. Coy ra mi tu nêzanayê şarê ucayî senîn o? La verê coy vatêne şarê a mintiqa kurdan ra hesnêkeno. Bi raştî zî winî bî. Wexto ke vatên ti kotî ra ya? Eke Riha, Dîyarbekir eşnawitên, peyê xo kerdê ma. Hema ê ke wina nêfikirîyayê zî estîbî la tayên bî. Ê ke wina nêfikirîyayê înan welatê ma dîbî, însanîyetî ya ma dîbî, kulturê ma dîbî coy ra ma ra nêremayê. La ê bînan seke mi va çîyên nêdîbî, tena çîyê ke televîzyon de dîbî ci ra bawer kerdê yan zî holîganîya fikran kerdê.

Rojên ez şîya yew maxaza. Uca de mi yew çîte zaf ecibna û herîna. Tede kesk û sûr û zerd û kewe estbî. Yanî tede çar rengî estîbî. Mi a çîte qandê kesk û sûr û zerd nêgirewte. Mi welatê xo de zî nêgirewtbî ke ez vaja qandê ê rengan bigîra. Maxazaya ke mi çîte ci ra girewte wayîra ci cinî bî û tirkpereste bî.

Welhasil mi çîte girewte ez ameya keye. Şewrayê ci mi lîlîkî ver o ante xo sere, mi embazanê xo yê keyeyî rê va, “Çîta mi weş a?” Ê di teneyî mintiqaya Anadolê Mîyanênî ra bî. Mi dî va, “O çi yo winî sey beyraqa PKK!” Ez mat menda! Seke sîtilê awa germ veradê mi ser. Hetanî a deqa qet mi vîr nêame ke ê rengî do winî fehm bibê. A deqa jetonê mi kewt! Mi va, “Embazê min ê delalî çimê şima çi tena ê rengan vînenê ke, tede kewe zî esto.” Ez şîya mekteb. Ez winîyaya çorşmeyê xo ra, seke heme winîyenê mi ra. Yan zî mi rê winî ame. Ez şîya sinifê xo, ronişta yan nêronişta mi hend dî yew embaza zonguldakije ameye mi het va, “Çîta to çend weş a, sey beyraqa fîlîstîn î!” Ez reyna şaş menda! Mi va hela-hela! Ez do tîya de yan kotekî biwera yan zî do mi xo çiman ser nê! Hema eceba kamcînî zaf ê!

Rojêna min û yew embaze ma şî sahîl de xo rê bigeyrê. Tabî çîta mi, mi sere de bî. Ma xo rê geyrayê û fotografî antêne. Mi dî yew mêrdek ci deste de çoganî û lengeno ver bi ma hêdî-hêdî yeno. Wexto ke ame dûşnê ma, rîyê xo kerd tirş û winîya mi ra, ez winîyaya ke giraneyê ci ya rozetê beyraqa tirkan zeliqnaye yo. Mi va ez a eynatîye kena, rojên yewdo mi bikuwo hema çi wext?

Dima mi Facebook de yew fotografê xo pare kerd. No qor embazanê ma kurdan dest pêkerd, “Çîta to çend weş a! Sey beyraqa ma kurdan a!” Raşt a! Ez kurd a, ez kurdperwer a! La ez rengan a nêbena kurdperwere! Mi winî fehm kerd ke ez nê rengan xo ra nêda kes do nêzano ez kurd a herhal! Mi va gunayê nê rengê keweyî çi bî qet bala kesî nêant!

Yewna numûne zî giştan hêlkerdişî ser o bida. Yanî nîşane "V"yî. Dinya de heme ca de no sembol yeno manaya azadî û aşitî. No semed ra mîyanê ma kurdan de zî zaf yeno xebitnayîş. Hetanî ma şenê vajê ke Tirkîya de no sembol yeno manada kurditî. La ê ke giştan hêlkenê çend kurd ê? Çend ziwanê xo zanê, çend kulturê xo zanê, çend tarîxê xo zanê? Ez qet nêzana!

Seke mi va, no sembol heme komelan de yeno xebitnayiş. Nê miletan ra yew zî koreyij ê. Tirkîya de rêzefîlmê koreyijan zaf menşûr ê. Heyranê ci zaf ê. Nê heyranan ra yew zî ez a. Ez fîlmanê koreyijan zaf temaşe kena. Koreyijî wexto ke fotograf ancenê umûmî nê sembolî nîşan danê. Tayên embazê tirkî heyranê koreyijan ê, ê zî nê sembolî ya poz danê. Hema eke kurdan ra yew nê sembolî nîşan bido, o wext qîyamet qilayena. O wext o sembol beno nîşane terorîstîye! Yanî tirkan rê, koreyijan rê edet o hema kurdan rê tomet o.

Kam çi fikirîyeno o çim a winîyeno hedîseyan ra, çîyan ra. Hema her çî zî seke aseno winî nîyo. Elbet sembolî lazim ê. Beyraqî sembolê muhîm ê. Nîşanê welatan ê. La tena sembolan a nîşandayîş qîm nêkeno. Çîyo muhîm, fikrê ke binê sembolan de yê, wa mezbûtî bê. Tena sembolan ra bext waştiş fayde nêkeno. Reyna merdiman ser o yew sembol vînayîş nîno na mana ke merdim winî fikirîyeno.

Sêwregi, 25.04.2015                                                       

__________

Not: No nuşte Newepel, Rojnameyê Kulturî, Hûmare 78, r. 5 de weşanîyayo.

YASAL UYARI: www.zazaki.net kaynağında yayınlanmış herhangi bir haber, yazı veya fotoğrafın site editöründen izin alınmadan olduğu gibi kopyalanarak ya da üzerinde çeşitli oynamalar yapılarak herhangi bir yerde yayınlanması; farklı çalışmalarda alıntı olarak kullanmak amacıyla cümle veya paragrafların kopyalanmasında ise standart bir şekilde kaynak belirtilmemesi durumunda hukuki süreç başlatılacaktır!

Na xebere 2209 rey wanîyaya
ŞÎROVEYÎ
ez kefxweş biya
Çewlik Azad
necibe xanım. semedi ena nuştoxe tu ez tori zaf sıpas kena. ez wazena ze şıma min komelan madı kes zede bıbe.
04 Teşrîne 2015 Çarşeme 10:56